ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Interneta portāls "diena.lv" publicējis maldinošu informāciju par NVA iepirkumu

Interneta portāls "diena.lv" rakstā un videoierakstā "Zanders: Bezdarbniekiem mācīs skaistumkopšanu par 3 miljoniem latu" ir publicējis patiesībai neatbilstošu informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros veikto iepirkumu. Publikācijā minētie 3 miljoni latu ir projektā paredzētais finansējums izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksai visā tā īstenošanas laikā un visās izglītības programmās no 2010.-2013. gadam, nevis Iepirkuma  Nr.2011/88 izmaksas, kā tas tiek maldinoši uzsvērts M.Zandera publikācijā.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (turpmāk – Projekts) mērķis ir sniegt atbalstu mūžizglītības pieejamības paplašināšanai nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma,  dodot iespēju apgūt tādas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, kas ir saistītas ar personu profesionālo darbību un kuru apguve paaugstina personu konkurētspēju darba tirgū tādējādi iespējami samazinot bezdarba iestāšanās risku.
Apmācība tiek īstenota ar apmācību kuponu metodi, kas dod iespēju katrai atbalstītajai personai brīvi izvēlēties izglītības iestādi nepieciešamās programmas apguvei.

Uzsākot projekta īstenošanu, tiek organizēti iepirkumi, kuros pieteikties aicināta ikviena izglītības iestāde, kas atbilst izvirzītajām prasībām. Projekta ietvaros Profesionālās pilnveides programmu apguves īstenošanu ir tiesīgas veikt izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes, kas akreditētas konkrētas profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai. Neformālās izglītības programmu apguves īstenošanu tiesīgas veikt izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātu programmu.

Slēdzot iepirkumu līgumus, puses neuzņemas finansiālas saistības, bet vienojas par iespējamu sadarbību Projekta īstenošanā. Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas NVA nevar prognozēt, kāda summa tiks izlietota katra atsevišķā iepirkuma līguma ietvaros – jo tas atkarīgs no  Projektā iesaistīto personu izglītības iestādes un programmas izvēles.

Personas, kas NVA saņēmušas kuponus apmācībai, ir tiesīgas izvēlēties izglītības iestādi nepieciešamās programmas apguvei ne tikai no tām izglītības iestādēm, ar kurām NVA jau ir noslēgusi iepirkuma līgumus, bet arī jebkuru citu sev interesējošo izglītības iestādi, kas atbilst izvirzītajām kvalitātes prasībām.  Līdz ar to  Projekta īstenošanas gaitā papildus tiek izsludināti iepirkumi, kuros pieteikties ir aicinātas personu izvēlētās izglītības iestādes konkrētu programmu īstenošanai. Šāda iepirkumu organizēšanas kārtība nodrošina vienlīdzīgu iespēju jebkurai izglītības iestādei iesaistīties Projekta aktivitātēs, kā arī to, ka izglītības programmu īstenošanas pakalpojumus sniedz tieši tās izglītības iestādes, kuras ir izvēlējušās kuponus saņēmušās personas. Pēc šāda principa ir ticis organizēts arī konkrētais iepirkums NVA Nr.2011/88_ESF.

Minēto iemeslu dēļ, Izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu iepirkumos Projekta ietvaros kā paredzamā līgumsumma  tiek norādīts kopējais Projektā paredzētais finansējums izglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksai visā tā īstenošanas laikā no 2010.-2013. gadam un visās izglītības programmās  -

3 507 555,74 Ls.  

Līdzšinējā Projekta īstenošana vērtējama kā sekmīga nodarbināto personu konkurētspējas darba tirgū uzturēšanā,  no 16 421 personas, kas Projekta ietvaros jau uzsākušas apmācību, tikai 3 % ir zaudējuši darbu un reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki. ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros vispieprasītāko izglītības programmu vidū ir dažādas svešvalodu apmācību programmas, grāmatvedība, datorzinības, darba aizsardzība, projektu vadībā, sociālā aprūpe un citas.

*Projekta ietvaros maksimālā apmācību kupona summa vienai personai ir Ls 250, ja personas izvēlās apmācību programmu, kuras cena ir dārgākā nekā kupona vērtība, starpību sedz  persona no saviem līdzekļiem.