ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


Decembrī reģistrētā bezdarba līmenis saglabājies 11,5% līmenī

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada decembra beigās bija 11,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada novembri nav mainījies. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2011.gada decembra sākumā bija 130 240, decembra beigās – 130 296 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 56 cilvēkiem. 4 321 NVA reģistrētais bezdarbnieks decembrī iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2011.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,3%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 19,8%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis decembrī bija 12,1%, Zemgales reģionā - 12,7% un Vidzemes reģionā – 13,0%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis decembrī bija: Rīgā – 7,8%, Jelgavā – 8,8%, Ventspilī – 9,3%, Valmierā – 9,7%, Daugavpilī – 10,1%, Jūrmalā – 10,3%, Liepājā – 12,7%, Jēkabpilī – 14,0%, Rēzeknē - 17,9%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada decembrī piedalījās 30 112 bezdarbnieki:
•    Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 13 791;
•    Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 12 063;
•    Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 302;
•    Pasākumos noteiktām personu grupām - 1 711;
•    Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 168;
•    NVA inspektoru asistentu apmācībā un praksē – 77.

Karjeras konsultācijas 2011.gada decembrī saņēmušas 1924 personas, no tām 1684 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada decembrī uzsākušas 2117 nodarbinātās personas. Laika periodā līdz 2011.gada 31.decembrim komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1417 pirmās grupas redzes invalīdi.

Decembra beigās NVA datu bāzē bija 2512 aktuālās vakances.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv