ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Viena no NVA prioritārajām mērķgrupām - jaunieši bezdarbnieki

2011.gada decembra sākumā NVA bija reģistrēti 15833 bezdarbnieki vecumā līdz 24 gadiem jeb 12,2% no bezdarbnieku kopskaita. Arī jauniešu bezdarbnieku skaits ir nedaudz samazinājies – 2010.gada beigās NVA bija reģistrēti 23203 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem jeb 14,3% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

Lielākā daļa gados jauno bezdarbnieku nav ieguvuši profesiju, 33% ir vispārējā vidējā un 30% pamatizglītība. Profesionālā izglītība ir 21% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku, augstākā – 9%. Lielākais reģistrēto jauniešu bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits ir šādās augstskolā iegūtajās profesijās: ekonomists, komercdarbības vai uzņēmējdarbības speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists vai vadītājs, filologs, jurists.

Lai jaunieši bezdarbnieki varētu attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi un kļūtu konkurētspējīgi darba tirgū, NVA 2011.gadā uzsāka jaunus pasākumus jauniešiem bezdarbniekiem “Darba vieta jaunietim” un „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

Aģentūras kopš šā gada maija īstenotajā nodarbinātības pasākumā „Darba vieta jaunietim” ir iesaistīti 370 jaunieši bezdarbnieki. Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros, lai integrētu jaunieti bezdarbnieku darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Liela atsaucība ir pasākumam „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kurā jau ir iesaistījušies vairāk nekā tūkstotis jauniešu bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
 
Aģentūra piedāvā daudzus un dažādus pakalpojumus, kas sociāli aktīvam, zināt un strādāt gribošam cilvēkam palīdzēs integrēties darba tirgū un izveidot veiksmīgu profesionālo karjeru.

Plašāka informācija par nodarbinātības pasākumiem jauniešiem NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” --> „Nodarbinātības pakalpojumi” --> „Darba vieta jaunietim” vai „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

Saskaņā ar EUROSTAT datiem 2011.gada oktobrī jauniešu (vecumā līdz 25 gadiem) bezdarba līmenis Eiropas Savienībā bija 22,0%. Zemākais jauniešu līmenis vērojams Nīderlandē (8%) un Vācijā (8,5%), augstākais - Spānijā (49%) un Grieķijā (45%), Latvijā pēc EUROSTAT datiem jauniešu bezdarba līmenis 2011.gada 2.ceturksnī bija 29,7%.