ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.04.2020


NVA aicina bezdarbniekus pieteikties dalībai komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina bezdarbniekus pieteikties dalībai Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Pieteikšanās notiks divos posmos. Līdz 2012.gada 3.janvārim dalībai pasākumā NVA aicina pieteikties tos NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri konsultācijas biznesa plāna izstrādē vēlas saņemt laikposmā no 2012.gada 26.janvāra līdz 7.martam. Savukārt tie bezdarbnieki, kuri vēlas patstāvīgi izstrādāt biznesa plānus un līdz 2012.gada 8.martam iesniegt tos savā NVA filiālē, dalībai pasākumā var pieteikties līdz 2012.gada 7.februārim.

NVA aicina Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai iesaistīties bezdarbniekus, kuri:

 • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības jomā vai citās pielīdzināmās jomās;
 • ir apguvuši profesionālās izglītības programmu, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;
 • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā;
 • ja bezdarbniekam ir biznesa ideja, kuru viņš vēlās realizēt un, ja viņš saredz sevī uzņēmēja potenciālu.

Pasākuma komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai gaitā bezdarbnieki sākumā patstāvīgi vai ar NVA piesaistīto profesionālo konsultantu palīdzību sagatavo un izstrādā biznesa plānus, kurus līdz 2012.gada 8.martam iesniedz savā NVA filiālē. Šie biznesa plāni tālāk tiek nodoti profesionāliem ekspertiem, kuri izvērtē tos un sniedz savu atzinumu. Ja eksperts atzinis, ka izstrādātais biznesa plāns ir dzīvotspējīgs, un tā īstenošanai nepieciešams atbalsts, NVA piedāvā bezdarbniekam slēgt līgumu par atbalsta pakalpojumu saņemšanu. Noslēdzot līgumu ar NVA, bezdarbniekam ir tiesības saņemt:

 • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
 • komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 2000 Ls atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.

Pasākumā 2012.gada sākumā plānots iesaistīt 300 bezdarbniekus, no kuriem 250 saņems konsultācijas biznesa plāna izstrādei, 50 varēs iesniegt patstāvīgi izstrādātus biznesa plānus. Atbalstu plānots sniegt 100 labāko biznesa plānu īstenošanai.

Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotais pasākums „Pasākumi komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” guvis ļoti lielu atsaucību. Daži jaunizveidotā biznesa uzsācēji, papildus NVA sniegtajam atbalstam,  pat spējuši piesaistīt arī LIAA, Altum u.c. finansiālo atbalstu. Līdz šim gandrīz visi biznesa plānu īstenotāji, kuri uzsākuši komercdarbību vai pašnodarbinātību ar NVA atbalstu, turpina sekmīgi darboties un attīstīties. Nereti vērojama tendence, ka jaunie biznesa uzsācēji pat pārsniedz prognozēto apgrozījumu, taču tie, kuri nav spējuši sasniegt plānoto apgrozījumu, tomēr veiksmīgi izveidojuši stabilu klientu loku un turpina uzņēmējdarbību.


Kā vieni no veiksmīgākajiem pasākuma „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības” biznesa plānu īstenošanas piemēriem minami:
 
 • Kalifornijas slieku audzēšana

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=kucF9FxeH3Y&feature=plcp&context=C309adaaUPOEgsToPDskJdNTJaXlV6-uQXYBUGXWkn

 • Prakse lāzerterapijā
Video: http://www.youtube.com/watch?v=WSbio1EsySw&feature=plcp&context=C30fcba0UPOEgsToPDskKzx9xrK2dftdOE8iokbKoG

 • SIA Graliņi, veselīgas, lietošanai gatavas pārtikas ražošana
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=QzrLM-lKicU&feature=plcp&context=C3a84bf0UPOEgsToPDskKKene5H8HWQgKIKXl8yEzR

 • SIA ArtBag, somu ražošana/dizains ar iespēju klientiem uzņēmuma mājaslapā pašiem somas modelēt;
 • „Melno Cepurīšu Banda”, jauniešu klubs/kultūras centrs Jelgavā;
 • būvniecības konsultācijas, būvdarbu uzraudzīšana;
 • Eko veikals Liepājā u.c.

Daudziem jaunajiem uzņēmējiem izdevies radīt jaunas darba vietas, kā arī NVA Pasākuma noteiktām personu grupām ietvaros veidot subsidētās darba vietas.

Detalizētāka informācija par pasākumu „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” atrodama NVA mājaslapā: http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311#komerc