ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.03.2020


Pasākums „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” guvis lielu atsaucību

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” pēc operatīvajiem datiem (09.12.2011.) jau ir iesaistīti 1075 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem. Jauniešu bezdarbnieku, kā arī biedrību un nodibinājumu atsaucība ir liela, plānotie pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” iesaistes rādītāji simtprocentīgi nodrošināti NVA Balvu, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Tukuma, Valkas filiālēs, savukārt palielināt plānotos rādītājus jau lūgušas NVA Alūksnes, Bauskas, Daugavpils, Gulbenes, Jūrmalas, Kuldīgas, Preiļu, Rēzeknes, Saldus, Ventspils filiāles. Pasākumā turpinās iesaiste NVA Aizkraukles, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Madonas, Ogres, Rīgas, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Talsu, Valmieras filiālēs.

Populārākās brīvprātīgo darbu profesijas: PROJEKTU VADĪTĀJS, PROJEKTU ASISTENTS, SOCIĀLĀ DARBA ORGANIZATORS, PASĀKUMU ORGANIZATORS, JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTS, ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, SKOLOTĀJA PALĪGS, SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS, AUKLIS u.c. Pasākumā iesaistītie jaunieši bezdarbnieki darbojas arī IT jomā un administratīvajā darbā, pieprasītas ir pulciņu vadītāja, sporta pasākumu organizētāja, daiļdārznieka, virtuves strādnieka, mākslinieka u.c. brīvprātīgā darba vietas.

Pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” NVA īsteno kopš šī gada augusta. Tajā tiek iesaistīti bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem un pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos.

Jauniešu brīvprātīgā darba vietas biedrības un nodibinājumi piesaka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā darbojas. Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums – no viena līdz 6 mēnešiem.

Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto darbu, NVA nodrošina zināmu atbalstu - jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņem atbalstu - 40 latus. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte - tie ir 60 lati. Jaunieši bezdarbnieki pasākuma laikā ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem" --> „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam