ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Notiks konference „Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos”

Ceturtdien, 15.decembrī, plkst. 10:30, Rīgā, viesnīcā „Islande”, Ķīpsalas ielā 20, Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departaments rīko konferenci „Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos” par Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (turpmāk – Aktivitāte) otrās kārtas norisi un rezultātiem.

Konferences mērķis ir iepazīties ar Aktivitātes 1.atlases projektu īstenošanas gaitu un labās prakses piemēriem, kā arī 2.atlases projektu vērtēšanas rezultātiem. Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā un projektu ieguldījumu plānošanas reģionu Sociālo pakalpojumu programmu attīstībā un pašvaldību sociālajā darbā.

Konferencē piedalīsies Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvji, Aktivitātes projektu īstenotāji un finansējuma saņēmēji.

Pielikumā: konferences darba kārtība