ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā novembrī bija 11,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada novembra beigās bija 11,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinājumā ar 2011.gada oktobri bezdarba līmenis ir palicis nemainīgs 11,5%. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2011.gada novembra sākumā bija 130 541, novembra beigās – 130 240 bezdarbnieki. 5033 NVA reģistrētie bezdarbnieki novembrī iekārtojās darbā.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2011.gada novembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,5%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 19,7%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis novembrī bija 12%, Zemgales reģionā – 12,5%, Vidzemes reģionā – 12,9%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis novembrī bija: Rīgā – 8%, Jelgavā – 8,8%, Ventspilī– 9,1%, Daugavpilī – 9,9%, Valmierā – 9,4%, Jūrmalā – 10,4%, Liepājā – 12,6%, Jēkabpilī – 13,8%, Rēzeknē – 18,0%.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada novembrī piedalījās 47 166 bezdarbnieki:
  • apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 16 274
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālajā izglītībā – 13 950;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 12 619;
  • kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 249;
  • pasākumos noteiktām personu grupām – 1 834;

Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada novembrī uzsākusi 581 nodarbinātā persona. Karjeras konsultācijas 2011.gada novembrī saņēmušas 4 586 personas, no tām 3 580 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Novembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas  3 025 aktuālas vakances.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Madara.Judeika@nva.gov.lv