ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


NVA piedalās darba un karjeras izstādē "Darbs EXPO 2011"

11. un 12. novembrī Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies 3. Latvijas nacionālā izstāde darbam un karjeras iespējām "Darbs EXPO 2011". Izstādē īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu iespējām iekļauties darba tirgū un uzņēmējdarbībā. Izstādi sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1, interneta personāla atlases uzņēmumu "CV Online" un karjeras portālu "Prakse.lv".

NVA direktore Baiba Paševica: "Mēs piedāvājam daudzveidīgus atbalsta pasākumus, lai darba meklētājs palielinātu savas izredzes atrast darbu, darba ņēmējs paaugstinātu savu konkurētspēju, bet darba devējs iegūtu profesionālu darbinieku. Ir būtiski zināt NVA piedāvātās iespējas un izmantot tās, tāpēc aicinu apmeklēt izstādi "Darbs EXPO 2011", lai klātienē pie NVA speciālistiem uzzinātu visu par mūsu atbalsta pasākumiem".

Izstādes "Darbs EXPO 2011" laikā, NVA speciālisti klātienē informēs interesentus par nodarbinātības atbalsta pasākumiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un nodarbinātām personām. Jaunieši varēs uzzināt par karjeras plānošanas un profesionālās izglītības iespējām. NVA piedāvā daudzus un dažādus pakalpojumus, kas sociāli aktīvam, zināt un strādāt gribošam cilvēkam palīdzēs integrēties darba tirgū un izveidot veiksmīgu profesionālo karjeru.

Izstādē strādās arī 15 Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti no 8 valstīm - Vācijas, Lielbritānijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Nīderlandes, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Līdzās ekspozīcijai Ķīpsalā būs arī plaša izglītojošu pasākumu programma – konkursu "Pārdošanas Guru 2011" un "Pārdošanas vadības Guru 2011" fināli, improvizētas "Darba intervijas" ar reālu darba devēju un "Karaliskā improvizācijas teātra" aktieru piedalīšanos, atklātais forums "Jauniešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā", semināri "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsācējiem", "Mazkapitāla SIA – iespēja jaunajiem uzņēmumiem!", "Ceļvedis darba meklēšanai", praktiskie darbsemināri jauniešiem "Kā izmantot interneta mārketingu jaunu klientu piesaistē?", "Eiropas finansējuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā" u.c.

NVA/EURES stenda piedāvājums izstādē „Darbs EXPO 2011”

Darba meklētājiem/bezdarbniekiem:
 • Informācija par NVA nodarbinātības pasākumiem.
 • Kā meklēt darbu ar NVA CV/Vakanču portāla palīdzību?
 • NVA karjeras konsultācijas.
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.
 • Bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana.
 • Neformālās izglītības ieguve.
 • Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam.
 • Informācija par citiem NVA piedāvātajiem atbalsta pakalpojumiem.
 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot komersantu piedāvātos darbiekārtošanas pakalpojumus?
 • NVA licencēto darbiekārtošanas firmu saraksts.

Darba devējiem:
 • Brīvo darba vietu reģistrēšana NVA CV/Vakanču portālā un darbinieku atlase.
 • NVA īstenotā valsts līdzfinansētā nodarbinātība – cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no ieslodzījuma atbrīvotajiem u.c.
 • Darba vieta jaunietim.
 • Bezdarbnieku praktiskā apmācība pie darba devēja
 • Bezdarbnieku apmācība pēc daba devēja pieprasījuma.
 • Karjeras konsultācijas.
 • Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība.
 • Informācija par citiem NVA pakalpojumiem darba devējim.

EURES pakalpojumi:
 • Konsultācijas un informācija darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām, darba un dzīves nosacījumiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) valstīs un Šveicē.
 • Atbalsts, konsultācijas un informācija darba devējiem darbaspēka mobilitātes jautājumos.
 • Informācija par darbaspēka piedāvājumu – pieprasījumu Eiropas darba tirgū.
 • EURES CV datu bāze.
 • Brīvās darba vietas Eiropas darba mobilitātes portālā.