ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Oktobrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies līdz 11,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada oktobra beigās bija 11,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada septembri samazinājies par 0,1% punktu. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2011.gada oktobra sākumā bija 131659, oktobra beigās – 130541 bezdarbnieks. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1118 cilvēkiem. 5247 NVA reģistrētie bezdarbnieki oktobrī iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2011.gada oktobrī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,5%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 19,6%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis oktobrī pazeminājies līdz 12,0%, Zemgales reģionā tas bija 12,5%, savukārt Vidzemes reģionā – 12,9%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis oktobrī bija: Rīgā – 8,1%, Ventspilī – 8,8%, Jelgavā – 8,8%, Valmierā – 9,4%, Daugavpilī – 9,8%, Jūrmalā – 10,5%, Liepājā – 12,7%, Jēkabpilī – 13,7%, Rēzeknē - 17,9%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada oktobrī piedalījās 48420 bezdarbnieki:
  • pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” – 18569 cilvēki;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē - 13178 cilvēki;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 12309 cilvēki;
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 1945 cilvēki;
  • pasākumā „Kompleksie atbalsta pasākumi” – 2173 cilvēki;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 170 cilvēki.

Karjeras konsultācijas 2011.gada oktobrī saņēmušas 3833 personas, no tām 3242 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada oktobrī uzsākušas 1063 nodarbinātās personas. Laika periodā līdz 2011.gada 31.oktobrim komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1306 pirmās grupas redzes invalīdi.

Oktobra beigās NVA datu bāzē bija 3452 aktuālās vakances.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv