ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus, gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīgā darba ideju

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” jau ir iesaistīti 746 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem, to skaitā 43 bezdarbnieki ar invaliditāti. Vēlmi piedalīties brīvprātīgajā darbā kopumā jau ir izteikuši 1494 jaunieši bezdarbnieki.

Pasākumā iesaistītie jaunieši bezdarbnieki pašreiz darbojas projektu vadīšanā, IT jomā, administratīvajā darbā. Pieprasīti ir pulciņu vadītāji un jaunatnes lietu speciālisti, aprūpētāji un sociālā darba organizētāji, pasākumu organizētāji. Tāpat biedrības un nodibinājumi ir pieteikuši sporta pasākumu organizētāja, daiļdārznieka, virtuves strādnieka, mākslinieka u.c. brīvprātīgā darba vietas. Šobrīd kopumā biedrības un nodibinājumi jau ir pieteikušas 1065 brīvprātīgā darba vietas.

NVA aicina gan jauniešus bezdarbniekus, gan biedrības un nodibinājumus atbalstīt brīvprātīgā darba ideju Latvijā un aktīvi iesaistīties šajā pasākumā.

Pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” NVA īsteno kopš šī gada augusta. Tajā tiek iesaistīti bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem un pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos. NVA aicina jebkuru Latvijā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, kas veic sociāli nozīmīgu darbību, veidot brīvprātīgā darbavietas jauniešiem bezdarbniekiem.

Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas. Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums – no viena līdz 6 mēnešiem.

Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto darbu, NVA nodrošina zināmu atbalstu - jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņem 40 latus. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte - tie būs 60 lati. Jaunieši bezdarbnieki pasākuma laikā ir apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem" --> „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.