ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.03.2020


Informēs par izstādi

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica piedalīsies preses konferencē, kas veltīta 3. Latvijas nacionālās izstādes darbam un karjeras iespējām "Darbs EXPO 2011" norisei. Preses konferencē NVA direktore informēs par situāciju nodarbinātības jomā Latvijā, iepazīstinās ar aktuālajiem bezdarba rādītājiem, stāstīs par NVA nodarbinātības pasākumiem, karjeras izveides, darbā iekārtošanās un pārkvalifikācijas iespējām.

"Mēs piedāvājam daudzveidīgus atbalsta pasākumus, lai darba meklētājs palielinātu savas izredzes atrast darbu, darba ņēmējs paaugstinātu savu konkurētspēju, bet darba devējs iegūtu profesionālu darbinieku. Ir būtiski zināt NVA piedāvātās iespējas un izmantot tās, tāpēc aicinu apmeklēt izstādi "Darbs EXPO 2011", lai klātienē pie NVA speciālistiem uzzinātu visu par mūsu atbalsta pasākumiem,"
- uzsver NVA direktore Baiba Paševica.

Preses konference notiks otrdien, 1. novembrī, plkst. 12.00 viesnīcas "Gutenbergs" konferenču zālē. Konferencē piedalīsies Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors Imants Lipskis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta uzņēmējdarbības, ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļas vadītāja Arta Krūze, Izglītības ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente Aiva Vīksna, "CV-Online Latvia" biznesa attīstības vadītājs Aivis Brodiņš un izstādes "Darbs EXPO 2011" projekta vadītājs Valts Jirgensons.

3. Latvijas nacionālā izstāde darbam un karjeras iespējām "Darbs EXPO 2011" norisināsies 11. un 12. novembrī Rīgā, Ķīpsalā. Gaidāmajā izstādē īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu iespējām iekļauties darba tirgū un uzņēmējdarbībā. Līdzās ekspozīcijai Ķīpsalā būs arī plaša izglītojošu pasākumu programma – konkursu "Pārdošanas Guru 2011" un "Pārdošanas vadības Guru 2011" fināli, improvizētas "Darba intervijas" ar reālu darba devēju un "Karaliskā improvizācijas teātra" aktieru piedalīšanos, atklātais forums "Jauniešu iesaistīšana uzņēmējdarbībā", semināri "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsācējiem", "Mazkapitāla SIA – iespēja jaunajiem uzņēmumiem!", "Ceļvedis darba meklēšanai", praktiskie darbsemināri jauniešiem "Kā izmantot interneta mārketingu jaunu klientu piesaistē?", "Eiropas finansējuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā" u.c.

Izstādi rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, interneta personāla atlases uzņēmumu "CV Online" un karjeras portālu "Prakse.lv".

NVA stenda piedāvājums izstādē „Darbs EXPO 2011”

Darba meklētājiem/bezdarbniekiem:
 • Informācija par NVA nodarbinātības pasākumiem.
 • Kā meklēt darbu ar NVA CV/Vakanču portāla palīdzību?
 • NVA karjeras konsultācijas.
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.
 • Bezdarbnieku apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana.
 • Neformālās izglītības ieguve.
 • Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam.
 • Informācija par citiem NVA piedāvātajiem atbalsta pakalpojumiem.
 • Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot komersantu piedāvātos darbiekārtošanas pakalpojumus?
 • NVA licencēto darbiekārtošanas firmu saraksts.

Darba devējiem:
 • Brīvo darba vietu reģistrēšana NVA CV/Vakanču portālā un darbinieku atlase.
 • NVA īstenotā valsts līdzfinansētā nodarbinātība – cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no ieslodzījuma atbrīvotajiem u.c.
 • Darba vieta jaunietim.
 • Bezdarbnieku praktiskā apmācība pie darba devēja
 • Bezdarbnieku apmācība pēc daba devēja pieprasījuma.
 • Karjeras konsultācijas.
 • Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība.
 • Informācija par citiem NVA pakalpojumiem darba devējim.

EURES pakalpojumi:
 • Konsultācijas un informācija darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām, darba un dzīves nosacījumiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) valstīs un Šveicē.
 • Atbalsts, konsultācijas un informācija darba devējiem darbaspēka mobilitātes jautājumos.
 • Informācija par darbaspēka piedāvājumu – pieprasījumu Eiropas darba tirgū.
 • EURES CV datu bāze.
 • Brīvās darba vietas Eiropas darba mobilitātes portālā.


NVA piedalās izstādē pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam.