ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Latvijā mācās bezdarbnieki no Vācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē un Saldus filiālē viesojās Vācijas pilsētas Papenburgas Izglītības foruma Bildungsforums Glashütte un Rīgas menedžeru skolas pārstāvji, lai ar Latvijas kolēģiem apspriestu transnacionālās sadarbības jautājumus ilgstošo bezdarbnieku nodarbinātībā. Šāda sadarbība iespējama, pateicoties Vācijas darba un sociālo jautājumu federālās ministrijas un Eiropas Sociālā Fonda (ESF) programmai „Integrācija apmaiņas ceļā“, kas paredz atbalsta pasākumus bezdarbniekiem, kuriem ir īpaši grūti integrēties darba tirgū, tiem, kas ilgstoši nevar atrast darbu vai kuru kvalifikācija neatbilst darba tirgus prasībām, lai veicinātu viņu profesionālo attīstību un transnacionālās mobilitātes iespējas, kas atvieglos izredzes atrast darbu savā vai citā valstī.

Vācijas un ESF programmas „Integrācija apmaiņas ceļā“ ietvaros Vācijas bezdarbniekiem Latvijā tiek organizēti mācību semināri, kā arī darba prakses vietas Latvijas mācību iestādēs un uzņēmumos. Programmā iesaistītie bezdarbnieki no Vācijas apgūst latviešu valodas pamatus un iepazīstas ar Latvijas vēsturi un kultūru.

Papenburgas Izglītības forums programmu „Integrācija apmaiņas ceļā“ Latvijā īsteno sadarbībā ar Rīgas menedžeru skolu, asociētā partnera statusā pieaicinot NVA. Organizatoriskos darbus un apmācības Latvijā nodrošinās  Rīgas menedžeru skola, bet Vācijā – Izglītības forums Bildungsforums Glashütte.  

Vācijas bezdarbnieku grupas, kuru sastāvā būs līdz 20 cilvēkiem, ieradīsies Latvijā divas reizes gadā un mūsu valstī uzturēsies laikposmā no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem. Visas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas nosegs Vācijas puse.