ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA Rīgas reģionālā filiāle informēs darba devējus par sadarbības iespējām

2011.gada 20.oktobrī pulksten 10:00 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11, 506. kabinetā notiks informatīvs pasākums „Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem", lai darba devējus klātienē informētu par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem un projektiem.

Darba devēji tiks iepazīstināti ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāti „Darba vieta jaunietim”, uzzinās par iespējām izveidot valsts subsidētas darba vietas "Pasākuma noteiktām personu grupām" ietvaros, kā arī par iespējām izmantot Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumus. NVA speciālisti stāstīs arī par nodarbinātības pasākumu „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kas domāts biedrībām un nodibinājumiem, lai jauniešus bezdarbniekus iesaistītu brīvprātīgajā darbā.  

NVA darba devējiem piedāvā daudzus un dažādus pakalpojumus:
  • Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase;
  • Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma;
  • Praktiskā apmācība pie darba devēja;
  • Pasākums noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība);
  • Darba vieta jaunietim;
  • Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam;
  • Karjeras konsultācijas;
  • Pakalpojumi darbinieku skaita samazināšanas vai kolektīvās atlaišanas gadījumos;
  • Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālistu konsultācijas
  • CV/Vakanču portāls;
un citi.


Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv