ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA turpina apmācīt darba devējiem nepieciešamos speciālistus

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotājā pasākumā „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai” (Praktiskā apmācība) pašreiz ir iesaistījušies 670 bezdarbnieki, savukārt pasākumā „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” apmācības uzsākuši 53 bezdarbnieki. NVA aicina uzņēmumus aktīvāk pieteikties šiem pasākumiem, lai ar NVA atbalstu sagatavotu nepieciešamos darbiniekus.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” ietvaros NVA īsteno bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, organizējot un finansiāli atbalstot darba devējam nepieciešamo speciālistu apmācīšanu, ja darba devējs uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus. NVA nodrošina apmācības līdz 6 mēnešiem ar stipendiju bezdarbniekam 70 Ls mēnesī.
 
Šogad apmācību pēc darba devēja pieprasījuma uzsākuši 53 bezdarbnieki, apgūstot tilta celtņa operatora, ķīmisko procesu tehniķa, interjera noformētāja, sanitārtehnisko iekārtu montētāja, auto krāvēja vadītāja, grāmatveža, programmēšanas tehniķa, elektriķa, remontatslēdznieka, lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) un "F" kategorijas traktortehnikas "Meža izstrādes un kopšanas mašīnas" vadītāja profesijās. 2010. gadā ar NVA atbalstu tika apmācīti 72 bezdarbnieki, kuri apguva ķīmisko procesu tehniķa, analītiskās ķīmijas tehniķa un farmācijas produktu pārdošanas speciālista profesijas.

NVA direktore Baiba Paševica intervijā ziņu aģentūrai LETA pastāstīja, ka ļoti laba sadarbība jau divu gadu garumā ir izveidojusies farmācijas jomā, bezdarbnieki ar NVA atbalstu tiek apmācīti šai nozarei nepieciešamajām profesijām un pēc mācību beigām iekārtojas darbā dažādos farmācijas uzņēmumos. Pieteikt bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma var jebkurā NVA filiālē visā Latvijā. Uzņēmumam jāpaziņo, kādu profesiju pārstāvji ir nepieciešami, un NVA šos speciālistus sagatavos.

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma viņam aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums. Pieprasījumā jānorāda:
  • fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
  • kontaktinformācija;
  • apmācības programma;
  • apmācāmo bezdarbnieku skaits.

NVA īsteno arī pasākumu „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai”, kurā šogad jau ir iesaistīti 670 bezdarbnieki. Visbiežāk darba devēji vēlas savos uzņēmumos apmācīt kokapstrādes operatorus, grāmatvežus, pārdevējus, pārdošanas konsultantus, pavārus, apdares darbu strādniekus, projekta vadītājus, projekta asistentus, lietvežus, galdniekus. Šobrīd 228 bezdarbnieki tiek apmācīti Rīgā un Rīgas reģionā, 152 – Latgales reģionā, 107 – Kurzemes reģionā, 98 – Zemgales reģionā, 85 – Vidzemes reģionā. 2011.gadā kopumā Praktiskajā apmācībā pie darba devēja plānots iesaistīt 844 bezdarbniekus.

Pasākuma „Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai” mērķis ir sagatavot darba devējam nepieciešamos speciālistus. Bezdarbniekam tiek nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, kā arī stipendija 70 Ls apmērā. Savukārt darba vadītājam, kuru nodrošina darba devējs, tiek nodrošināta dotācija 50 % apmērā no minimālās algas. Tiem bezdarbniekiem, kuri atjauno darba iemaņas un prasmes, apmācības ilgst 3 mēnešus, savukārt bezdarbniekiem, kuri iegūst jaunu profesiju, apmācību ilgums ir 6 mēneši.