ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē un Cēsīs notiks Eiropas Darba dienu pasākumi

200 Eiropas pilsētās norisinās ikgadējie Eiropas Darba dienu pasākumi, kurus organizē Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu nodarbinātības dienesti, bet atbalsta Eiropas Komisija. Latvijā Eiropas darba dienām veltīti pasākumi 17.oktobrī notiks Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī, 19.oktobrī - Rīgā un Rēzeknē, 24. oktobrī - Cēsīs.

Šajās pilsētās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs Eiropas atvērto durvju dienas ietvaros interesenti varēs saņemt Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālistu konsultācijas Eiropas darba tirgus un darbaspēka brīvās pārvietošanās jautājumos: uzzināt, kā droši un pareizi jāmeklē darbs, kāda situācija šobrīd ir Eiropas darba tirgū, iegūt informāciju par darba tiesībām, sociālajām garantijām, darba un studiju iespējām Eiropas valstīs.

Eiropas Darba dienu pasākumu koordinators, EURES konsultants Andris Segliņš: „Darba meklētājiem pirms pieņemt lēmumu par došanos strādāt uz ārvalstīm rūpīgi jāapsver un jāizvērtē savas izredzes citā valstī. Vairākās Eiropas valstīs darba tirgus situācija šobrīd darba meklētājiem nav pārāk labvēlīga, piemēram, Spānijā, Grieķijā, Lietuvā, Īrijā un Slovākijā ir vērā ņemams bezdarbs un līdz ar to uz esošām vakancēm pretendē daudz potenciālu darbinieku. Svarīgi ir arī pārzināt savas tiesības un pienākumus, strādājot ārvalstīs. Noskaidrot šos jautājumus jums palīdzēs NVA EURES konsultanti. Eiropas Darba dienu pasākumus aicināti apmeklēt arī tie darba devēji, kuri Eiropā vēlas sameklēt sev darbiniekus  vai domā par savu līdzstrādnieku nosūtīšanu darbam citā Eiropas valstī. Arī šajos jautājumos NVA EURES konsultanti sniegs informatīvu un praktisku palīdzību uzņēmējiem.”
 
EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls (EURES), kas tika izveidots 1993.gadā, aptverot Eiropas Savienības dalībvalstis,  kā arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstis - Lihtenšteinu, Īslandi, Norvēģiju un Šveici. EURES darbību koordinē Eiropas Komisija.
EURES uzdevumi: sniegt informāciju un padomus darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām, darba un dzīves apstākļiem ES un EEZ valstīs; palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus; nodrošināt ar informāciju darba meklētājus un darba devējus pierobežu reģionos. Latvija kļuva par EURES dalībvalsti 2004.gada 1.maijā pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai.


Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv