ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis februārī bija 7,5%

2006.gada 28.februārī bezdarba līmenis Latvijā, salīdzinot ar 2006.gada 31.janvāri nav mainījies un palika 7,5% līmenī. Bezdarba līmenis aprēķināts no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, tajā iekļauti arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie bezdarbnieki. Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), bija 6,9%.

Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2006.gada februāra sākumā bija 79368, februāra beigās – 79625 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies tikai par 257 cilvēkiem.

2006.gada februārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 7815 personām, tas ir par 1739 cilvēkiem mazāk nekā 2006.gada janvārī.

Viszemākais bezdarba līmenis februārī reģistrēts: Ogres rajonā – 4,8%, Rīgas rajonā 5,3%, Saldus rajonā – 5,3%, Limbažu rajonā – 5,6%, Tukuma rajonā – 5,6%, Cēsu rajonā – 6,0%, Talsu rajonā – 6,5%, Valmieras rajonā – 6,6%, Jelgavas rajonā – 7,2%, Bauskas rajonā – 8,3%, Alūksnes rajonā – 8,5%, Ventspils rajonā – 8,5 %. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 4,1%, Jelgavā – 6,0%, Jūrmalā 6,2%, Ventspilī – 7,0%. Februārī Liepājā un Daugavpilī bezdarba līmenis bija 8,1%, Rēzeknē – 10,6%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: februārī Ludzas rajonā tas bija 27,4%, Rēzeknes rajonā 25,2%, Balvu rajonā 22,9%, Krāslavas rajonā 21,1%, Daugavpils rajonā 18,9%.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2006. gada februārī tika iesaistīti 16742 bezdarbnieki.


Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv