ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
16.07.2020


Septembrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies līdz 11,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada septembra beigās bija 11,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada augustu samazinājies par 0,2% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2011.gada septembra sākumā bija 134175, septembra beigās – 131659 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2516 cilvēkiem. 6382 NVA reģistrētie bezdarbnieki septembrī iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2011.gada septembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,6%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 19,7%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis septembrī pazeminājies līdz 12,1%, Zemgales reģionā tas bija 12,6%, savukārt Vidzemes reģionā – 13,0%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis septembrī bija: Rīgā – 8,2%, Ventspilī – 8,8%, Jelgavā – 8,9%, Valmierā – 9,3%, Daugavpilī – 9,8%, Jūrmalā – 10,7%, Liepājā – 13,0%, Jēkabpilī – 13,9%, Rēzeknē - 17,7%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada septembrī piedalījās 46706 bezdarbnieki:
  • pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” – 20007 cilvēki;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē - 10719 cilvēki;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 11531 cilvēks;
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 2014 cilvēki;
  • pasākumā „Kompleksie atbalsta pasākumi” – 2172 cilvēki;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 192 cilvēki;

Karjeras konsultācijas 2011.gada septembrī saņēmušas 3456 personas, no tām 2998 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada septembrī uzsākušas 1913 nodarbinātās personas. Laika periodā līdz 2011.gada 30.septembrim komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmis 1281 pirmās grupas redzes invalīds.

Septembra beigās NVA datu bāzē bija 3726 aktuālās vakances.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv