ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


NVA šogad atbalstījusi 93 biznesa plānu īstenošanu. Eksperti šogad ir izvērtējuši 345 bezdarbnieku biznesa plānus

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotā pasākuma "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" ietvaros šogad savus biznesa plānus ir iesnieguši 345 bezdarbnieki visā Latvijā. Lielākā daļa biznesa plānu tika izstrādāti profesionālu konsultantu vadībā, bezdarbniekiem apgūstot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 32 bezdarbniekiem tika dota iespēja iesniegt patstāvīgi sagatavotus biznesa plānus. Šāda prakse tiks turpināta arī 2012. gadā. Visvairāk biznesa plānu bija sagatavots Vidzemes reģionā, vismazāk Zemgalē.

Jomas, kurās 2011.gadā atbalstīti 93 labākie biznesa plāni:
 • grāmatvedība, finanšu pakalpojumi – 13
 • amatniecība, koka, ādas, metāla apstrāde – 11
 • tekstilizstrādājumu, adījumu ražošana – 11
 • biohumusa ieguve, slieku audzēšana – 9
 • ražojumi (apģērbs, rotaļlietas) un pakalpojumi bērniem – 7
 • dizains un dizaina priekšmeti – 7
 • kurināmā ražošana – 5
 • veselības uzlabošana – 5
 • pārtikas produktu ražošana, sabiedriskā ēdināšana – 5
 • apmācība, izglītība – 4
 • frizieru, skaistumkopšanas pakalpojumi – 4
 • auto, mehānismu remonts, apkope – 3
 • foto, video pakalpojumi – 3
 • informācijas tehnoloģijas – 2
 • tūrisma pakalpojumi – 2
 • citi (Mazdārziņu un piemājas saimniecību apsaimniekošana, Transporta pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem) - 2

Pasākuma komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai ietvaros NVA sadarbojas ar profesionāliem ekspertiem, kuru uzdevums ir izvērtēt bezdarbnieku iesniegtos biznesa plānus un pieņemt lēmumu par katra biznesa plāna dzīvotspēju. Biznesa plānu izvērtēšanā tiek ņemta vērā gan biznesa plāna izstrādes kvalitāte, gan konkrētā projekta dzīvotspēja un atbilstība esošajiem darba tirgus apstākļiem, gan paredzēto ieguldījumu izlietojuma pamatojums, kā arī citi kritēriji. Perspektīvāko biznesa plānu autoriem NVA piedāvā slēgt līgumu par atbalsta pakalpojumu saņemšanu. Tiem bezdarbniekiem, ar kuriem NVA noslēgusi līgumus par atbalsta pakalpojumu saņemšanu ir tiesības saņemt individuālās konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā, saņemt komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 2000 Ls un mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmos sešus mēnešus) valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. 2 gadus, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, NVA sadarbībā ar ekspertiem uzrauga atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu.