ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


2010.gada 22.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūrā viesojās amatpersonu, izglītības ekspertu un darba devēju delegācija no Tadžikistānas

Šā gada 22.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) viesojās amatpersonu, izglītības ekspertu un darba devēju delegācija no Tadžikistānas, kas  Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta „Tadžikistānas profesionālās izglītības un apmācības atbalsts” ietvaros apmeklēja  Latviju. 

Delegācijas sastāvā bija Tadžikistānas Prezidenta Aparāta, Darba un iedzīvotāju sociālās aizsardzības, Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības, Izglītības ministrijas un to pakļautības iestāžu pārstāvji, kas nodarbojas ar pieaugušo un jauniešu profesionālās izglītības attīstību, kā arī Tadžikistānas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas, Darba devēju apvienības vadītāju vietnieki, izglītības darbinieki un uzņēmēji.

NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos A.Jākobsone un Pakalpojumu departamenta direktore I.Kalvāne iepazīstināja viesus ar situāciju nodarbinātības jomā Latvijā, NVA darbību un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus NVA piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajiem darba ņēmējiem, kā arī darba devējiem.

Īpaša uzmanība tika pievērsta mūsu valstī īstenotajai bezdarbnieku profesionālajai un neformālajai apmācībai un vairākiem jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), to vidū bezdarba riskam pakļauto darba ņēmēju apmācībai, mūžizglītībai nodarbinātām personām, profesionālās augstākās izglītības ieguvei bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu.

Diskutējot par ekonomiskās krīzes radīto seku pārvarēšanu darba tirgū, viesi no Tadžikistānas tika iepazīstināti arī ar krīzes sociālās drošības stratēģijas jeb tā sauktā sociālās drošības spilvena ietvaros NVA īstenoto ESF projektu "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai", kas sniedz atbalstu tiem bezdarbniekiem, kas palikuši bez jebkādiem iztikas līdzekļiem.