ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Vairāk nekā 56 tūkstoši bezdarbnieku šogad ir iekārtojušies darbā

2011.gada 8 mēnešos darbā iekārtojušies 56 599 bezdarbnieki, kas bija reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Pakāpeniski palielinoties pieprasījumam pēc kvalificētiem darbiniekiem, NVA reģistrēto kvalificēto bezdarbnieku skaits arvien samazinās, savukārt palielinājies tādu bezdarbnieku īpatsvars, kas nav apguvuši profesiju, kuriem ir tikai pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība, vai izglītība ir pat zemāka par pamatizglītību.

Vispieprasītākie ir kvalificēti strādnieki un amatnieki. Lielākais NVA reģistrēto brīvo darbvietu skaits 2011.gada augusta beigās bija apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, automobiļu un motociklu remonta jomā, transporta un uzglabāšanas nozarē, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

2011.gada 1.septembrī NVA reģistrēto aktuālo vakanču skaits palielinājies līdz 4508, salīdzinot ar 2011.gada jūlija beigām, brīvo darbvietu skaits pieaudzis par 366 darbvietām.

Reģistrēto bezdarbnieku vidū sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās 2011.gada augusta beigās visvairāk bija palīgstrādnieku, veikalu pārdevēju, apkopēju, sētnieku, automobiļa vadītāju.

Bezdarbnieku kopskaitā 2011.gada augusta beigās bija 16 844 bezdarbnieki ar augstāko izglītību: 72% sievietes un 28% vīrieši. Reģistrēto bezdarbnieku ar augstāko izglītību vidū 2011.gada augusta beigās visvairāk bija ekonomistu, inženieru, skolotāju.

Arī septembrī reģistrētā bezdarba līmenis turpina samazināties. Operatīvie dati liecina, ka augstākais reģistrētā bezdarba līmenis 19.septembrī bija Latgales reģionā – 19,7%, zemākais Rīgas reģionā – 8,7%.