ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


B. Paševica Cēsīs tiekas ar Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbības partneriem

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica Cēsīs notikušajā NVA seminārā „Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai” iepazīstināja vairāk nekā 40 NVA sadarbības partnerus - darba devējus, novadu/pašvaldību vadītājus, izglītības iestāžu pārstāvjus un individuālo uzņēmumu īpašniekus ar NVA īstenotajiem pakalpojumiem un aicināja tos aktīvi izmantot. Jānorāda, ka katra NVA īstenotā pakalpojuma plašāks apraksts atrodams arī NVA mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā darba devējiem.

NVA direktore B. Paševica klātesošos iepazīstināja ar kopējo darba tirgus situāciju Latvijā un Cēsīs. Saskaņā ar operatīvajiem datiem, Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis pašreiz ir 11,7% un reģistrēto bezdarbnieku skaits – gandrīz 133 tūkstoši. Bezdarba situācija valstī tiek definēta kā stabila. Kā viens no argumentiem, bezdarba situācija stabilizācijai tiek minēts tas, ka Latvijā darba devēji vairs krasi nesamazina štata vietas, līdz ar to cilvēki tik lielā skaitā nezaudē darbu. Tomēr kā problemātiskākā mērķgrupa tiek minēti ilgstošie bezdarbnieki, kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu un veido gandrīz pusi no NVA mērķgrupu bezdarbniekiem – 44% jeb gandrīz 60 tūkstošus no kopējā bezdarbnieku skaita. Ja salīdzina ar šādu pašu laika periodu vēl pirms diviem gada, tad 2009. gadā valstī bija reģistrēti 13 tūkstoši ilgstošie bezdarbnieki. Visai bieži šiem cilvēkiem nav ne ienākumu, ne darba, kā arī jau zudušas praktiskas iemaņas darbu veikšanai un bieži vien zudusi motivācija darīt jebkādu darbu. Tāpēc šiem cilvēkiem nepieciešams plašāks un komplekss valsts atbalsts sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanā.

Klātesošajiem bija iespēja uzzināt, ko NVA piedāvā tieši darba devējiem un kā saņemt šos pakalpojumus. Kā konkrēti piemēri tika minēta vakanču reģistrēšana un darbinieku atrašana, iespēja piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos („apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” „praktiskā apmācība (pie darba devēja)”, pasākumi noteiktām personu grupām uc.), iespēja pieteikt projektus ESF finansējuma saņemšanai, dažādas konsultācijas: darbinieku pieņemšanā, darbinieku atlasē utt. Ar visām šīm programmām jebkurš interesents var iepazīties NVA mājas lapā.

Tāpat B. Paševica semināra dalībniekus informēja par „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (darba praktizēšana pašvaldībās ar 80 Ls stipendiju). Šajā pasākumā kopumā valstī dalību kopš projekta pirmās dienas uzsākuši vairāk nekā 113 tūkstoši cilvēku. NVA Cēsu filiāles pārraudzībā esošajās pašvaldības praktizēšanas darbos kopējais iesaistīto skaits: Priekuļu novadā – 396, Raunas novadā 215, Vecpiebalgas novadā – 632, Amatas novadā – 472, Cēsu novadā – 801, Jaunpiebalgas novadā – 189, Līgatnes novadā – 338, Pārgaujas novadā – 292 bezdarbnieki.

Savukārt no 2012. gada NVA plāno uzsākt jaunu pasākumu – „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, kura ietvaros plānots sniegt atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem pabalstu un kuri ir bez darba vairāk nekā sešus mēnešus. Iecerēts, ka šajā programmā pagaidu darba vietas veidos pašvaldības un prioritāri iesaistāmo bezdarbnieku kārtību arī noteiks katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Jānorāda, ka klātesošie pašvaldību/novadu pārstāvji, sociālie darbinieki, darba devēji u.c aktīvi iesaistījās diskusijā par jaunajiem pasākumiem un izteica priekšlikumus par līdz šim īstenotajiem ESF projektiem, jo īpaši – programmām jauniešiem – bezdarbniekiem. Tika saņemti rosinājumi šīs programmas padarīt darba devējiem „draudzīgākas” jeb izdevīgākas.

Pēc tam NVA direktore B. Paševica un NVA Cēsu filiāles vadītājas p.i. Zane Meļķe apmeklēja „Labāko darba devēju” Vidzemē jau ceturto gadu pēc kārtas un vienlaikus vienu no lielākajiem darba devējiem šajā pusē – AS „Cēsu Alus”, kur tikās ar uzņēmuma Personāla nodaļas vadītāju Daigu Ozoliņu – Punāni. Kā stratēģiskāki svarīgāko stūrakmeni veiksmīgai uzņēmuma darbībai, viņa norāda:” Darbinieki ir viens no spēcīgākajiem ķēdes posmiem Cēsu alus veiksmīgajā attīstībā. Šajā laikā ir būtiski radīt darbiniekiem drošu, kvalitatīvu un stabilu darba vidi. Darba devējam ir jāprot novērtēt talantus un spējas, kas mīt katrā darbiniekā un jāprot tās izmantot uzņēmuma izvirzīto mērķu īstenošanā”.

Tāpat klātesošiem bija iespēja apskatīt AS „Cēsu alus” ražošanas telpas, iekārtas un nedaudz ieskatīties produkcijas ražošanas procesā.

 

Seminārs norisinājās pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam.