ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


Augustā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies līdz 11,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada augusta beigās bija 11,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada jūliju samazinājies par 0,3% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2011.gada augusta sākumā bija 137638, augusta beigās – 134175 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 3463 cilvēkiem. Vairāk nekā 5 tūkstoši NVA reģistrētie bezdarbnieki augustā iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2011.gada augustā reģistrēts Rīgas reģionā – 8,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 20,0%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis augustā pazeminājies līdz 12,5%, Zemgales reģionā tas bija 12,9%, savukārt Vidzemes reģionā – 13,3%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis augustā bija: Rīgā – 8,3%, Ventspilī – 9,1%, Jelgavā – 9,1%, Valmierā – 9,5%, Daugavpilī – 10,1%, Jūrmalā – 10,6%, Liepājā – 13,4%, Jēkabpilī – 14,2%, Rēzeknē - 17,9%.  

NVA direktore B.Paševica: „Darba tirgū tiek pieprasīti kvalificēti speciālisti, tāpēc kvalificēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, jūtami samazinās. Taču, diemžēl, ievērojams ir to bezdarbnieku īpatsvars, kuriem nav apgūta profesija, bet ir tikai vidējā vispārējā vai pamatizglītība, augusta beigās šādu bezdarbnieku bija 64200 jeb 48% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Diemžēl 44% reģistrēto bezdarbnieku bez darba atrodas ilgāk par gadu. Turpina palielināties darba devēju pieteikto vakanču skaits. Augusta beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 4508 aktuālas vakances, tas ir par 366 vakancēm vairāk nekā jūlijā.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada augustā piedalījās 42372 bezdarbnieki:
  • pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” – 20330 cilvēki;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē - 6503 cilvēki;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 10583 cilvēki;
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 2135 cilvēki;
  • pasākumā „Kompleksie atbalsta pasākumi” – 2556 cilvēki;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 194 cilvēki;

Karjeras konsultācijas 2011.gada augustā saņēmušas 3198 personas, no tām 2886 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada augustā uzsākušas 459 nodarbinātās personas. Laika periodā līdz 2011.gada 31.augustam komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1254 pirmās grupas redzes invalīdi.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv