ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA ar sadarbības partneriem spriedīs par ekonomikas un darba tirgus attīstības tendencēm Kurzemes reģionā

Šī gada 9. septembrī Liepājā, Latviešu biedrības namā notiks kārtējais Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) seminārs darba devējiem „Darba tirgus Kurzemes reģionā: situācija un rīcības iespējas”,  kurā pašvaldību un valsts iestāžu  eksperti, kā arī darba devēju pārstāvji no visas Kurzemes diskutēs par ekonomikas attīstību  un darba tirgus pieprasījumu, tā veicināšanu un izaugsmes izredzēm tieši šajā reģionā.  

Par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem, kā arī jaunajiem nodarbinātības veicināšanas pakalpojumiem stāstīs NVA direktore B. Paševica. Savukārt no uzņēmēju un darba devēju viedokļa par nepieciešamo atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanā klātesošos uzrunās Liepājas uzņēmējs, SIA Vega 1 valdes priekšsēdētājs Uldis Hmieļevskis.
Vēlāk pasākuma dalībnieki diskutēs par problēmām, ar kurām ikdienā saskaras darba meklētāji un darba devēji, kā arī tiks nosprausti virzieni un nepieciešamā rīcībā darba tirgus situācijas uzlabošanai Kurzemes pusē.

NVA direktore B. Paševica: „Lai arī bezdarba rādītāji valstī stabilizējas, jo valstī joprojām trūkst jaunu darbavietu. Laikā, kad Latvijā oficiāli reģistrēts vairāk nekā 133 tūkstoši bezdarbnieki mums – valsts iestādēm, mazām un lielām pašvaldībām, dažādām nevalstiskām organizācijām un kas svarīgi – darba devējiem, ir jāatrod viena valoda un kopējs ceļš nodarbinātības jautājumu risināšanā. Tāpēc ir svarīgi izprast reālo situāciju pilsētās un pagastos, uzklausīt vietējo uzņēmēju un pašvaldību vadītāju viedokli un ierosinājumus, kāds atbalsts nodarbinātības jomā nepieciešams uzņēmējdarbības veicināšanai no nodarbinātības politikas īstenotājiem un ko lietas labā varam darīt visi kopā”.  

Šogad šis jau ir 22 NVA seminārs darba devējiem, kas tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” ietvaros.

Pielikumā: Semināra „Darba tirgus Kurzemes reģionā: situācija un rīcības iespējas” darba kārtība .

Finansēšanas avots:
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” aktivitātes 8. ”Mārketinga komunikācijas pasākumu nodrošināšana” apakšaktivitātes 8.5. „Informatīvu semināru, konferenču un citu vietēja mēroga pasākumu organizēšana” ietvaros (pasūtītājas līgums Nr. 11.1-17 NVA ESF 1, izpildītāja līgums Nr. 005-36/08.).

 

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja
Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv