ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.03.2020


NVA Rīgas reģionālās filiāles un Rīgas domes pārstāvji apsprieda aktuālos sadarbības jautājumus

2011.gada 1.septembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā  filiālē notika tikšanās ar Rīgas domes (RD) sociālā darba vadītājiem. Tikšanās piedalījās RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Leonīds Kurdjumovs, Labklājības departamenta direktore Inese Švekle, Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors, Labklājības departamenta Nodarbinātības nodaļas vadītāja Inga Lukašinska.
Ņemot vērā, ka Rīgas dome   plāno nākotnē savās kapitālsabiedrībās izveidot pašvaldības subsidētās darba vietas, domes pārstāvjus interesēja Nodarbinātības valsts aģentūras pieredze, organizējot pasākumus noteiktām personu grupām jeb valsts līdzfinansēto (subsidēto) nodarbinātību.


Tikšanās laikā tika skarti arī daudzi citi jautājumi saistībā ar bezdarba un nodarbinātības situāciju galvaspilsētā. Lai gan Rīgā ir viszemākais bezdarba līmenis valstī (8,3 %), tomēr ļoti satraucoši, ka 35% no visiem bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kas uzskaitē ir ilgāk par gadu. Liela daļa NVA klientu vienlaicīgi ir arī Rīgas domes sociālās palīdzības redzeslokā. NVA Rīgas reģionālās filiāles vadība un Rīgas domes amatpersonas apsprieda problēmjautājumus par bezdarbnieku un darba meklētāju motivāciju un aktivizēšanu nodarbinātības problēmu risināšanai. Jo, diemžēl aizvien biežāk bezdarbnieki, saņemot palīdzību no pašvaldības, kļūst inerti un zaudē motivāciju risināt ar darba atrašanu saistītus jautājumus. Tika apspriesti arī jautājumi  par Rīgas pašvaldības uzņēmumu aktīvāku dalību  NVA nodarbinātības pasākumos, lai tajos varētu iesaistīt vēl lielāku bezdarbnieku skaitu, kas saņem pašvaldības sociālo palīdzību.

Rīgas domes amatpersonas aplūkoja  arī NVA filiāles klientu apkalpošanas telpas, iepazinās ar Darba informācijas kabineta darbu, kas atrodas Jēzusbaznīcas ielā 11 un kurā visi interesenti var saņemt gan informāciju par brīvajām darba vietām, izmantojot brīvu pieeju interneta resursiem par darbaspēka pieprasījumu, gan Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālista konsultāciju par darba un dzīves apstākļiem Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

NVA Rīgas reģionālās filiāles un  Rīgas domes sociālo darbinieku apspriedes notiek regulāri (vismaz reizi ceturksnī), lai  apspriestu abpusēji aktuālos jautājumus un rastu risinājumus konkrētām situācijām.