ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA aicina darba devējus papildus pieteikties dalībai pasākumā noteiktām personu grupām

Darba devēji var papildus pieteikties dalībai aktīvajā nodarbinātības pasākumā noteiktām personu grupām, ko Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros.


NVA darba devējiem nodrošina ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. NVA aktīvais nodarbinātības pasākums noteiktām personu grupām tiek organizēts, lai palīdzētu bezdarbniekiem orientēties darba tirgus prasībās, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Darba devēji var pieteikties īstenot pasākumu šādiem bezdarbniekiem:

  • bezdarbniekiem, kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs;
  • bezdarbniekiem, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
  • bezdarbniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem;
  • bezdarbniekiem, kuri vienatnē rūpējās par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
  • mazākumtautību bezdarbniekiem, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Darba devējiem jāpiesakās tajās NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā viņi ir paredzējuši nodarbināt minēto mērķa grupu bezdarbniekus. Darba devēji aicināti pieteikt pasākuma īstenošanu tādās profesijās, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt. Profesiju saraksti pieejami NVA filiālēs un mājas lapā.

Detalizētāka informācija un saistošie dokumenti darba devējiem atrodami NVA mājas lapas sadaļā Darba devējiem --> Aktīvais nodarbinātības pasākums „Pasākums noteiktām personu grupām”.

Plašāka informācija par ESF projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” atrodama NVA mājas lapas sadaļā Aktualitātes --> NVA īstenotie ESF projekti.

 


 

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta "Pasākumi noteiktām personu grupām" ietvaros.