ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


NVA uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Datu ieguves pakalpojumi"

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
 
 „Datu ieguves pakalpojumi",
ESF PROJEKTA „NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS DARBA TIRGUS PROGNOZĒŠANAS UN UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA” (Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001) ietvaros
(iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2011/65_ESF)
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2011.gada 25. oktobrim plkst. 10:00
Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2013. gada 30. septembrim
Publikācijas datums IUB mājas lapā -  31.08.2011
 
Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās, atbilstoši tehniskajai specifikācijai:
1) Iepirkuma priekšmeta 1. daļa. Darba devēju aptaujas;
2) Iepirkuma priekšmeta 2. daļa. Pētījumi par NVA pakalpojumiem;
3) Iepirkuma priekšmeta 3. daļa. Pētījumi par bezdarbnieku sociālās atstumtības iemesliem;
4) Iepirkuma priekšmeta 4. daļa. Latvijas darba tirgus elastības novērtējums.
 
 
 
 
Saistošie dokumenti:
 
 
 
 Pasūtītāja kontaktpersona:
     Inese Kempa
     Fakss: 67021836
     E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv
 
 Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.