ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.03.2020


Jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies līdz 12,1%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada jūlija beigās bija 12,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada jūniju samazinājies par 0,5% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2011.gada jūlija sākumā bija 142428, jūlija beigās – 137638 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 4790 cilvēkiem. 4751 NVA reģistrētais bezdarbnieks jūlijā iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2011.gada jūlijā reģistrēts Rīgas reģionā – 9,0%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 20,4%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis jūlijā pazeminājies līdz 12,8%, Zemgales reģionā tas bija 13,2%, savukārt Vidzemes reģionā – 13,7%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis jūlijā bija: Rīgā – 8,5%, Ventspilī – 9,3%, Jelgavā – 9,4%, Valmierā – 9,9%, Daugavpilī – 10,3%, Jūrmalā – 11,1%, Liepājā – 13,7%, Jēkabpilī – 14,5%, Rēzeknē - 18,1%. 
 
NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos V.Pūliņa: „Lai gan bezdarba samazināšanos pavasara un vasaras mēnešos daļēji nosaka sezonālie darbi, šogad sezonālo vakanču ietekme bija neliela – zem 2% no visu pieteikto vakanču skaita. NVA reģistrēto vakanču skaits palielinās, jūlijā NVA datu bāzē bija reģistrētas 4142 aktuālas vakances, tas ir augstākais rādītājs pēdējo 30 mēnešu laikā. Palielinās arī NVA CV un vakanču portālā reģistrēto vakanču skaits – augusta pirmajā nedēļā ik dienu tika publicētas vidēji 80 jaunas vakances. Pēc NVA datiem par reģistrētajām vakancēm secināms, ka darbaspēka pieprasījums ir ne tikai apstrādes rūpniecībā un būvniecībā, bet arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, transporta un uzglabāšanas, kā arī lauksaimniecības mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.”

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada jūlijā kopumā piedalījās 41661 bezdarbnieks:
  • apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 22464;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un apmācībā pie darba devēja – 5271; 
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 9225; 
  • kompleksajos atbalsta pasākumos – 2320; 
  • pasākumos noteiktām personu grupām – 2154; 
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 161 cilvēks.

Karjeras konsultācijas 2011.gada jūlijā saņēmušas 1430 personas, no tām 1137 bezdarbnieki un darba meklētāji.