ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA Rīgas reģionālā filiāle informē darba devējus

2011.gada 18.augustā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Rīgas reģionālajā filiālē notiks seminārs darba devējiem "Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem", lai klātienē informētu par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem un projektiem. Semināra dalībnieki filiāles speciālistiem varēs uzdot viņus interesējošos jautājumus par nodarbinātības pasākumu nosacījumiem. NVA Rīgas reģionālā filiāle aicina darba devējus pieteikties semināram, sūtot e-pastu: Gunta.Veita@nva.gov.lv   vai rigasfiliale@nva.gov.lv.

Pašreiz NVA Rīgas reģionālā filiāle darba devējiem piedāvā iespēju pieteikties dalībai vairākos nodarbinātības pasākumos. Tā, piemēram, darba devēji – komersanti (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātie, biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas) vēl var pieteikties dalībai jaunajā nodarbinātības pasākumā „Darba vieta jaunietim ”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros. Patlaban Rīgas pilsētā un Pierīgā NVA piedāvā iespēju izveidot 130 darba vietas jauniešiem. Darba devēji saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina arī papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.

Darba devējiem Rīgā un Pierīgā vēl ir iespēja „Pasākuma noteiktām personu grupām” ietvaros izveidot arī  86 subsidētas darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. Atgādinām, ka NVA nodrošina ikmēneša dotāciju darba algām subsidētajās vietās nodarbinātajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.  Savukārt nodibinājumi un biedrības NVA Rīgas reģionālajā filiālē vēl var pieteikt 330 vietas brīvprātīgajam darbam , kurā tiks iesaistīti bezdarbnieki jaunieši. Par jauniešiem bezdarbniekiem piedāvāto iespēju strādāt brīvprātīgo darbu NVA direktore B.Paševica teica: „Šis gads visā Eiropas Savienībā ir pasludināts par brīvprātīgā darba gadu un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja aktīviem jauniešiem izprast un iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, kas citviet Eiropā ir ļoti populāra. Tā ir iespēja būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi un draugus, parādīt savus talantus un īstenot savas idejas, kā arī, protams, redzēt pasauli! Tāpēc aicinu gan biedrības, gan jauniešus iesaistīties, organizēt un gūt gandarījumu par labi īstenotiem mērķiem un darbiem”.

Sīkāka informācija, dalības kritēriji un  pieteikumu anketas atrodas NVA mājas lapas sadaļā „Darba devējiem”.

 

 Seminārs norisinājās pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam.