ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Gandrīz 109 tūkstoši bezdarbnieku saņēmuši NVA atbalstu, piedaloties darba praktizēšanā pašvaldībās

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Kopš ESF projekta "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" (darba praktizēšana pašvaldībās ar stipendiju) īstenošanas sākuma tika noslēgti 108874 līgumi par dalību programmā ar bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, un Latvijas pašvaldībās kopumā tika izveidotas 74644 darba praktizēšanas vietas. Pašreiz projekta ietvaros praktizējas 18236 bezdarbnieki, bet 29868 NVA reģistrētie bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir izteikuši vēlmi iesaistīties darba praktizēšanā pašvaldībās, vēl gaida savu kārtu dalībai šajā pasākumā. Jāpiebilst, ka rinda uz dalību darba praktizēšanā pašvaldībās sarūk, piemēram, maija vidū savu kārtu dalībai pasākumā gaidīja 42254 bezdarbnieki.


No 9% pasākuma īstenošanas pirmajos mēnešos līdz 16% palielinājies to pasākuma dalībnieku skaits, kuri pārtrauc dalību, jo iekārtojas pastāvīgā darbā. Darba praktizēšanu pašvaldībās pirms tās termiņa beigām dažādu iemeslu dēļ kopumā pārtraukuši 23170 bezdarbnieki.

ESF projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" ir tapis Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros un tiek īstenots kopš 2009.gada septembra, lai ekonomiskās krīzes apstākļos sniegtu atbalstu tiem bezdarbniekiem, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem no 142428 jūlija sākumā NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem pabalstu saņēma 24% jeb 33481 bezdarbnieki.

Atgādināsim, ka bezdarbnieki, kas tiek iesaistīti pasākumā, par pilna laika darba praksi sabiedriskā labuma darbos ik mēnesi saņem stipendiju 80 latu apmērā. Ja ir nepieciešams, NVA apmaksā bezdarbniekam arī veselības pārbaudi pirms darba praktizēšanas uzsākšanas. Katrs projekta dalībnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietā.