ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA ar Lietuvas kolēģiem dalās apmācību kuponu metodes ieviešanas pieredzē

2011. gada  20. jūlijā pieredzes apmaiņas vizītē Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) bija ieradušies Lietuvas Darba biržas un Lietuvas Sociālās drošības un darba lietu ministrijas pārstāvji: Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības ministra vietniece A.Mikalauskaite, Sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības lietu ministrijas Darba departamenta direktors V.Majauskas, Darba tirgus pārvaldes vadītājs V.Gumuliauskas, Lietuvas Darba biržas direktors M.P. Balašaitis, Nodarbinātības atbalsta nodaļas galvenā inspektore M.Kojeliene un Komunikācijas nodaļas vadītāja J.Baubliene. Lietuvas nodarbinātības speciālistu apmeklējuma mērķis bija iepazīt NVA pieredzi kupona metodes ieviešanā, īstenojot  bezdarbnieku, darba meklētāju un nodarbināto personu apmācību, lai Latvijas praksi izmatotu Lietuvas darba biržas apmācību pakalpojumu attīstībai.

NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos V.Pūliņa un NVA Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļas speciālisti Lietuvas kolēģus iepazīstināja ar gūtās pieredzes pozitīvajiem aspektiem, kā arī ar iespējamām problēmām, piedāvājot ESF projektu ietvaros kuponu metodes apmācības gan nodarbinātām personām, gan bezdarbniekiem, gan darba meklētājiem. Tika uzsvērts, ka apmācību kupona metodes īstenošanas gaitā NVA ir sasniegusi tās ieviešanas pamatmērķi – nodrošināt klientiem iespēju patstāvīgi un brīvi izvēlēties izglītības iestādi, kas īstenos apmācību. Tika norādīts, ka kuponu metode veicina arī izglītības iestāžu savstarpēju konkurenci un līdz ar to  - apmācību kvalitāti.

NVA speciālisti secinājuši, ka patlaban daudz patstāvīgāk un aktīvāk apmācību kupona metodes priekšrocības spējušas izmantot nodarbinātas personas, savukārt daļai NVA reģistrēto bezdarbnieku jaunā pieeja, kas prasa daudz lielāku pašas personas organizatorisku līdzdalību apmācību procesā un orientēšanos izglītības iestāžu piedāvājumā, nereti šķiet pārāk sarežģīta. Kā viens no kuponu metodes būtiskajiem ieguvumiem tika minēts tas, ka reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji līdz ar jaunās metodes ieviešanu pārkvalificēšanās vai prasmju pilnveides pakalpojumus var saņemt daudz operatīvāk, nekā līdz šim.

Gan Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji, gan Lietuvas nodarbinātības speciālisti atzina, ka apmācību pakalpojumu attīstībā svarīgi ir attīstīt darba devēja tiešo pieprasījumu pēc uzņēmumiem nepieciešamo speciālistu sagatavošanas, kā arī veicināt darba devēju līdzdarbību apmācību īstenošanā. Darba dēvēju aktīva iesaistīšanās visefektīvāk palielinātu apmācības pabeigušo bezdarbnieku iespēju iekārtoties darbā, atbilstoši jauniegūtajām zināšanām un prasmēm.

Atgādināsim, ka Pasaules Bankas vecākais ekonomists Išans Adžvats, šopavasar apmeklējot Latviju, intervijā „Dienas Biznesam” ļoti atzinīgi bija novērtējis NVA īstenoto apmācību kuponu metodi un nosaucis to par inovatīvo programmu, kas ļauj cilvēkam pašam izvēlēties, ko un kur mācīties, jo „tā ir viņa paša atbildība – kļūt par produktīvu sabiedrības locekli”. Šāda savā ziņā pašregulējoša sistēma var palīdzēt darba tirgum ātrāk atgūties - uzskata I.Adžvats.