ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Interese par darba iespējām ārzemēs mazinās

2011.gada 1.pusgadā Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti Latvijas darba meklētājiem kopumā ir snieguši 7038 konsultācijas par darba iespējām ārzemēs, to skaitā 1233 individuālās konsultācijas.

Kā liecina EURES konsultantu apkopotie dati, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem iedzīvotāju interese par darba iespējām ārzemēs samazinās. Vislielākais konsultāciju skaits bija sniegts 2009.gadā – 20794 konsultācijas 12 mēnešu laikā, savukārt 2010.gadā konsultāciju skaits samazinājies līdz 16333.

Darba meklētājus, kuri bija saņēmuši EURES individuālās konsultācijas, šogad visvairāk interesēja nodarbinātības iespējas Vācijā (34,6%) un Lielbritānijā (18,4%), kā arī Ziemeļvalstīs – Norvēģijā (16,5%), Somijā (15,4%), Zviedrijā (6,4%) un Dānijā (6,1%). Latvijas darba meklētāji visbiežāk EURES konsultantiem jautāja par iespējām strādāt lauksaimniecībā (39,7%), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (13,6%), apstrādes rūpniecībā (13,3%), būvniecībā (12,4%), kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē (9,3%).

Visvairāk par nodarbinātības iespējām citās Eiropas valstīs interesējas darba meklētāji vecumā no 25 līdz 45 gadiem - 59,8%. 56,1% no tiem darba meklētājiem, kas apmeklēja EURES konsultantus, vismaz pamatzināšanu līmenī bija apguvuši angļu valodu, 23,8% var sazināties vācu valodā, 12,9% - citās svešvalodās, savukārt 7,2% darba meklētāju svešvalodas nebija apguvuši.

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas tika izveidots 1994.gadā, ietverot Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos. Latvija kļuva par EURES dalībvalsti pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā.Jāpiebilst, ka EURES nenodarbojas ar iekārtošanu darbam ārzemēs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā http://ec.europa.eu/eures/. 2011.gada 22.jūlijā EURES darba mobilitātes portālā bija publicētas 1 113 304 vakances.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina, ka pirms pieņemt pareizu lēmumu par darbu ārzemēs, darba meklētājam jābūt labi informētam par situāciju darba tirgū, dzīves un darba apstākļiem konkrētajā valstī. Šādu informāciju var saņemt pie EURES konsultantiem NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā un Cēsīs.

EURES konsultanti sniedz bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē. Pie EURES konsultantiem var uzzināt, kādi dokumenti, esot vēl Latvijā, ir jānokārto, lai iebrauktu izvēlētajā valstī. Interesenti var gūt priekšstatu par interesējošas valsts sociālās drošības un nodokļu sistēmu, kā arī iegūt citas praktiskas ziņas, piemēram, par dzīves dārdzību un kultūras atšķirībām konkrētajā valstī.