ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties brīvprātīgā darba pasākumā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk īstenot jaunu nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos. Jebkura Latvijā reģistrēta biedrība un nodibinājums (izņemot politiskas partijas) ir aicināti aktīvi pieteikties šim pasākumam.

Jauniešu brīvprātīgā darba vietas jāpiesaka tajā NVA filiālē, kuras teritorijā biedrība vai nodibinājums darbojas un jānoslēdz līgums. Konkrētā biedrība vai nodibinājums noteiks savas vēlmes, ar kādu līdzšinējo darba pieredzi un izglītību jābūt jaunietim, lai to pie sevis iesaistītu brīvprātīgā darba veikšanā.  Attiecīgi tālāk līgumu ar norīkoto bezdarbnieku slēgs biedrība vai nodibinājums. Viena brīvprātīgā darba veicēja nodarbinātības ilgums – no viena līdz 6 mēnešiem. Pasākumā jaunieši bezdarbnieki varēs iesaistīties arī atkārtoti, taču ne ātrāk kā gada laikā pēc iepriekšējās dalības.

Jāteic, ka NVA reģistrētie bezdarbnieki jaunieši tiek aicināti no šodienas pieteikties dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Jaunietim bezdarbniekam personīgi jāierodas savā NVA filiālē, jāaizpilda pieteikums un jāsaņem norīkojums brīvprātīgā darba veikšanai konkrētā biedrībā vai nodibinājumā.

Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto darbu, NVA nodrošinās zināmu atbalstu - jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 lati. Arī nodibinājums un biedrība, kurā tiek veikts brīvprātīgais darbs var segt brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies darba izpildes gaitā, piemēram, kancelejas preces, telefonsarunas, transporta biļešu izdevumus utml.


Brīvprātīgais darbs jaunietim būs jāveic piecas (5) dienas nedēļā, bet jāstrādā ne mazāk četras (4) stundas un ne vairāk par astoņām (8) stundām dienām. Stipendija tiks aprēķina proporcionāli nostrādātām dienām
„Šis gads visā Eiropas Savienībā ir pasludināts par brīvprātīgā darba gadu un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja aktīviem jauniešiem izprast un iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, kas citviet Eiropā ir ļoti populāra. Tā ir iespēja būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi un draugus, parādīt savus talantus un īstenot savas idejas, kā arī, protams, redzēt pasauli! Tāpēc aicinu gan biedrības, gan jauniešus iesaistīties, organizēt un gūt gandarījumu par labi īstenotiem mērķiem un darbiem”, teic NVA direktore B. Paševica.

Aktīvā nodarbinātības pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” 2011.gada otrajā pusgadā plānots nodarbināt 1300 jauniešus bezdarbniekus.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā "Bezdarbniekiem" un "Darba devējiem".

Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv