ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.04.2020


EURES konsultanti: darba meklētājiem jābūt labi informētiem

Gan 2010. gadā, gan arī šī gada pirmajā pusē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bieži saņēma informāciju no cilvēkiem, kuri darba meklējumos uz ārzemēm devās pēc savas iniciatīvas vai draugu ieteikumiem, tā arī nepārliecinoties par reālām legāla darba iespējām ārzemēs un nokļuva neapskaužamā situācijā – bez darba un naudas mājupceļam. Tāpat NVA vairākkārt saņēma sūdzības par firmām, kas, solot iekārtot darbā ārzemēs, no cilvēkiem izvilināja naudu, bet solīto darbu nenodrošināja. Jāmin, ka šajā gadā  NVA ir saņēmusi arī jau 11 sūdzības par licencēto komersantu sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem un vairākos gadījumos informācija ir nosūtīta tālākai rīcībai Valsts policijai. NVA atgādina, ka pirms pieņemt lēmumu par darbu ārzemēs, darba meklētājam jābūt labi informētam par situāciju darba tirgū, dzīves un darba apstākļiem konkrētajā valstī. Šādu informāciju var saņemt pie Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla  (EURES) konsultantiem NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā un Cēsīs.

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas tika izveidots 1994.gadā, ietverot Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos. Latvija kļuva par EURES dalībvalsti pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā.Jāpiebilst, ka EURES nenodarbojas ar iekārtošanu darbam ārzemēs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā http://ec.europa.eu/eures/.

Darbu var meklēt patstāvīgi vai ar darbā iekārtošanas pakalpojumu sniedzēju palīdzību. Meklējot darbu individuāli, NVA iesaka izmantot drošus resursus gan vakanču aplūkošanai, gan citas informācijas iegūšanai, informāciju ieteicams meklēt oficiālajās gan Latvijas, gan ārvalstu valsts institūciju mājas lapās. Savukārt, izvēloties darbā iekārtošanas aģentūru pakalpojumus, svarīgi, lai šim komersantam būtu NVA izsniegta licence, informācija par komersantiem, kuri NVA ir saņēmuši licences darbā iekārtošanās pakalpojumu sniegšanai, ir atrodama NVA mājas lapā  http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=75

Jāatgādina, ka EURES konsultanti sniedz bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē. Pie EURES konsultantiem var uzzināt, kādi dokumenti, esot vēl Latvijā, ir jānokārto, lai iebrauktu izvēlētajā valstī. Interesenti var gūt priekšstatu par interesējošas valsts sociālās drošības un nodokļu sistēmu, kā arī iegūt citas praktiskas ziņas, piemēram, par dzīves dārdzību un kultūras atšķirībām konkrētajā valstī.

2011.gada pirmajos 4 mēnešos konsultanti darba meklētājiem Latvijā ir snieguši 877 individuālās konsultācijas. Visbiežāk cilvēki interesējās par nodarbinātības iespējām Ziemeļvalstīs (39,1%), Vācijā (28,2%) un Lielbritānijā (14,7%). Latvijas darba meklētāji visbiežāk jautā par iespējām strādāt lauksaimniecībā (39,4%), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (11,9%), apstrādes rūpniecībā (11,7%), būvniecībā (11,1%), kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē (8,0%).
Visvairāk par nodarbinātības iespējām citās Eiropas valstīs interesējas darba meklētāji vecumā no 25 līdz 45 gadiem - 60,3%. 56,9% no tiem darba meklētājiem, kas apmeklēja EURES konsultantus, vismaz pamatzināšanu līmenī ir apguvuši angļu valodu, 22,3% var sazināties vācu valodā, 6,7% - citās svešvalodās, savukārt 14,1% darba meklētāju svešvalodu zināšanu nebija.

NVA uzrauga arī licencētos komersantus, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus. Ja NVA saņem informāciju par fiziskām personām un firmām, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus bez attiecīgas licences, informācija tiek pārsūtīta valsts policijai. Savukārt licencēto komersantu vidū ir gadījumi, kad darba meklētājiem netiek nodrošināts līguma noteikumiem atbilstošs pakalpojums (piemēram - darbs neatbilst darba piedāvājumā minētajām). NVA izvērtē šādus gadījums un, ja darba meklētāja sūdzība ir pamatota, pieņem lēmumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu, saskaņā ar Noteikumu regulējumu nosakot komersantam par pienākumu atmaksāt darba meklētājam darbiekārtošanas pakalpojuma ietvaros iemaksāto naudas summu.


UZZIŅA:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.458 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 2.punktu, lai varētu sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, komersantam ir nepieciešams saņemt NVA izsniegtu licenci. Vienlaikus saskaņā ar Noteikumos ietverto regulējumu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz tikai komersantiem, kas nozīmē, ka fiziskas personas nevar saņemt licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Papildus Noteikumi nosaka, ka komersantam ir pienākums darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmas nosaukumu, reģistrācijas numuru, darbības vietas adresi un licences reģistrācijas numuru. Ja darbiekārtošanas sniedzēja sludinājuma tekstā nav norādīti ne firmas dati, ne licences numurs, šādiem darba sludinājumiem uzmanību labāk nepievērst.