ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


NVA Rīgas filiāle informē darba devējus

Šī gada 19.maijā Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālajā filiālē notika seminārs darba devējiem "Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem", lai klātienē informētu par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem un projektiem.

Darba devēji tika iepazīstināti ar situāciju darba tirgū, ar Rīgas reģionālās filiāles uzskaitē esošo bezdarbnieku kvalitatīvo sastāvu. Plašu informāciju semināra dalībniekiem par aģentūras bezmaksas pakalpojumiem – brīvo darba vietu reģistrēšanu un  darbinieku atrašanu, par NVA E- pakalpojumiem, par iespēju darba devējiem iesaistīties projektu īstenošanā un saņemt ESF un valsts subsīdijas projektu realizēšanas periodā, sniedza Filiāles Darba tirgus daļas vadītāja Ērika Žilde. Savukārt apmācību daļas vadītāja Sandra Tarabrina iepazīstināja klātesošos ar pasākumu "Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanā", kā arī par pakalpojumiem strādājošajiem – par mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām.

Darba devēji ar lielu ieinteresētību noklausījās NVA Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļas EURES menedžeres Ivonnas Deisones stāstīto par uzņēmēju iespēju izmantot EURES konsultantu palīdzību, meklējot sev nepieciešamos speciālistus Eiropas savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, par to kā ievietot informāciju par brīvajām darba vietām EURES datu bāzē un kāda informācija pieejama EURES mājas lapā.

Diskusijas laikā mūsu jaunajiem sadarbības partneriem bija liela interese un daudz jautājumu par subsidēto nodarbinātību, par pasākumu "Apmācība pie darba devēja", par ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" jauno aktivitāti "Darba vieta jaunietim", kura īstenošanā piedaloties darba devējiem pašiem ir iespēja sagatavot sev jaunus darbiniekus.

Darba devēji tika aicināti sniegt pieteikumus un ņemt aktīvu dalību minēto pasākumu īstenošanā.