ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.04.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā aprīlī bija 13,9%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada aprīļa beigās bija 13,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita*. Salīdzinājumā ar 2011.gada martu bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,5%. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2011.gada aprīļa sākumā bija 163454, aprīļa beigās – 157857 bezdarbnieki. 6650 NVA reģistrētie bezdarbnieki aprīlī iekārtojās darbā.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2011.gada aprīlī reģistrēts Rīgas reģionā – 10,5%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,5%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis aprīlī bija 14,8%, Zemgales reģionā – 15,4%, Vidzemes reģionā – 15,7%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis aprīlī bija: Rīgā – 9,7%, Jelgavā – 11,0%, Ventspilī– 11,6%, Daugavpilī – 12,1%, Valmierā – 12,2%, Jūrmalā – 13,2%, Liepājā – 15,6%, Jēkabpilī – 16,3%, Rēzeknē – 20,5%.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada aprīlī piedalījās 38298 bezdarbnieki:
  • apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 18809;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, neformālajā izglītībā un apmācībā pie darba devēja – 2760;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 11233;
  • kompleksajos atbalsta pasākumos – 2964;
  • pasākumos noteiktām personu grupām – 2059;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 403 cilvēki.

Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada aprīlī uzsākušas 264 nodarbinātās personas. Karjeras konsultācijas 2011.gada aprīlī saņēmušas 4525 personas, no tām 4008 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Aprīļa beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 3264 aktuālas vakances.

* Ik gadu aprīlī Centrālā statistikas pārvalde publicē aktualizēto ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu Latvijas Republikas lielākajās pilsētās un rajonos. 2011.gada aprīlī Centrālā statistikas pārvalde aktualizēja ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu 2010.gadā, tas tiek izmantots reģistrētā bezdarba līmeņa aprēķināšanai aprīlī un turpmākajos mēnešos.