ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


Varēs saņemt ES fondu atbalstu alternatīvo sociālo pakalpojumu īstenošanai reģionos

Lai attīstītu ilgstošajai sociālajai aprūpei alternatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem vistuvāk dzīvesvietai, pašvaldības, pašvaldību institūcijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas tuvākajā laikā varēs saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu sociālo pakalpojumu īstenošanai reģionos.

To paredz otrdien, 12.aprīlī, valdībā pieņemtie noteikumi par ES struktūrfondu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes ”Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu.

Lai piedalītos atklāta projektu atlases konkursa otrajā kārtā un saņemtu ESF atbalstu, projekta iesniedzējam jābūt reģistrētai kā sociālo pakalpojumu sniedzējam. Akceptēto projektu īstenotājiem nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts.

Plānots, ka finansējuma ietvaros sociālos pakalpojumus varēs saņemt vairāk kā 3000 sociālam riskam pakļautu iedzīvotāju, tai skaitā, cilvēki ar invaliditāti, bezpajumtnieki, cilvēki, kas atbrīvoti no ieslodzījuma vietām u.c. Pakalpojumus varēs saņemt arī tādas grupas kā no vardarbības cietušas personas, cilvēki ar prognozējamu invaliditāti, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un cilvēki, kuri kopj slimu ģimenes locekli.

Lai īstenotu alternatīvos sociālos pakalpojumus, institūcijām būs jāsagatavo projekti, pamatojoties uz alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmām, kuras līdz 2010.gada jūlijam izstrādāja Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni un kuras šobrīd ir pieejamas pašvaldībās. Programmas ir katra reģiona politikas plānošanas dokuments, un tajās ir paredzēta konkrētā reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība.

Līdz ar to, izstrādājot projektus ESF atbalsta saņemšanai, to īstenotājiem būs jāņem vērā minētajās programmās plānotie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs vēlēsies ieviest noteiktus pakalpojumus Siguldā, tad projekts būs jāizstrādā saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto programmu un tajā plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Plānotajai otrai projektu iesniegumu atlases apakškārtai pieejamais kopējais finansējums ir vairāk kā 5,6 milj. lati. Katram plānošanas reģionam ir noteikts saņemamā finansējuma apjoms jeb kvota, proti, Rīgai – vairāk kā 1,8 milj. latu, Vidzemei – vairāk kā 680 tūkst. latu, Kurzemei – vairāk kā  790 tūkst. latu,  Zemgalei – vairāk kā 930 tūkst. latu, bet Latgalei – vairāk kā 1,3 milj. latu. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums būs 100 000 latu, bet tā minimālais finansējums nav ierobežots.

Atgādinām, ka pērn notika atklāta projektu atlases konkursa pirmā apakškārta, kuras rezultātā ESF atbalstu sociālo pakalpojumu īstenošanai saņēma kopumā 38 institūcijas no visas Latvijas.

Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē un atklātajiem projektu konkursiem pieejama mājas lapā http://sf.lm.gov.lv 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste