ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


NVA direktore Rēzeknē tiekas ar sadarbības partneriem

7. aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica Rēzeknē notikušajā seminārā „Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai” uzrunāja ap 80 NVA sadarbības partnerus - darba devējus, pašvaldību vadītājus, izglītības iestāžu pārstāvjus un individuālo uzņēmumu īpašniekus, aicinot aktīvi izmantot NVA pakalpojumus un raisot diskusijas par pašreiz īstenotajiem un jaunajiem NVA pasākumiem.

Gan NVA direktore B. Paševica, gan NVA Rēzeknes filiāles vadītāja I.Šindarjova klātesošos iepazīstināja ar darba tirgus situāciju Rēzeknē un Latvijā kopumā. Saskaņā ar EUROSTAT datiem pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā Latvija pēc sezonāli izlīdzinātā bezdarba radītājiem vairs nav līdere, bet ar 17,3% līmeni ieņem trešo pozīciju aiz Spānijas un Lietuvas. Savukārt reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā pašreiz ir 14,4%. Tomēr Rēzeknē bezdarbs saglabājas joprojām augsts – 23,1%, NVA Rēzeknes filiālē reģistrēti 10777 bezdarbnieki.

Tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kādus jau esošos un jaunos pakalpojumus NVA šogad piedāvā tieši darba devējiem un kā šos pakalpojumus izmantot. Spriests tika par NVA piedāvāto vakanču reģistrēšanu un darbinieku atlasi, iespējām piedalīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos, piemēram, Apmācībā pēc darba devēja pieprasījuma un Praktiskajā apmācībā pie darba devēja, Pasākumos noteiktām personu grupām (subsidētā nodarbinātība) u.c. Runājot par sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību reģionos, klātesošie tika informēti arī par iespēju projektus pieteikt ESF finansējuma saņemšanai.

Kā aktīvākie NVA Rēzeknes filiāles sadarbības partneri tika minēti – SIA „Priedaine”, Rēzeknes gaļas kombināts, SIA „Divu krastu radio”, SIA „Ēdināšanas serviss”, SIA „Rubīns LAO”, SIA „Vlakon”, SIA „Rēzeknes namsaimnieks”, Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija, SIA WURTH, SIA „Pie Rāznas” u.c. Šogad NVA Rēzeknes filiālē uzsākta sadarbība vēl ar 84 jauniem darba devējiem.

Jānorāda, ka semināra laikā pašvaldību pārstāvji, sociālie darbinieki, darba devēji un citi dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā par NVA pasākumiem un izteica priekšlikumus par īstenotajiem ESF projektiem, īpaša uzmanība tika veltīta ESF projektam „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” (darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 Ls stipendiju) un tajā plānotajām izmaiņām ar š.g. 1. jūliju.


 

NVA seminārs „Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai” Rēzeknē bija organizēts, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam.