ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā martā bija 14,4%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2011.gada marta beigās bija 14,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinājumā ar 2011.gada februāri bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,1%. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2011.gada marta sākumā bija 164880, marta beigās – 163454 bezdarbnieki. 5553 NVA reģistrētie bezdarbnieki martā iekārtojās darbā.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2011.gada martā reģistrēts Rīgas reģionā – 10,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,7%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis martā bija 15,7%, Zemgales reģionā – 16,1%, Vidzemes reģionā – 16,4%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis martā bija: Rīgā – 9,9%, Jelgavā – 11,4%, Ventspilī– 11,9%, Daugavpilī – 12,5%, Jūrmalā – 13,3%, Liepājā – 16,2%, Rēzeknē – 23,1%.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gada martā piedalījās 44228 bezdarbnieki:
  • apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 18117;
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, neformālajā izglītībā un apmācībā pie darba devēja – 10262;
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 10031;
  • kompleksajos atbalsta pasākumos – 3071;
  • pasākumos noteiktām personu grupām – 2243;
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 426 cilvēki.

Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2011.gada martā uzsākušas 471 nodarbinātās personas. Karjeras konsultācijas 2011.gada martā saņēmušas 6444 personas, no tām 5453 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Marta beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 2556 aktuālas vakances.