ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Pērn darba devēji NVA bija reģistrējuši 28950 vakances

Attīstot sadarbību ar darba devējiem brīvo darba vietu reģistrēšanā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 2010.gadā darba meklētājiem kopumā piedāvāja 28 950 darba devēju pieteiktās vakances. 23 587 brīvās darba vietas darba devēji pieteica NVA filiālēs, savukārt 5363 vakances reģistrēja elektroniski - NVA CV/Vakanču portālā.
     
Ja vienā no 28 NVA filiālēm darba devējs piesaka atklāto vakanci, informācija par to kļūst pieejama darba meklētājiem visā Latvijā, jo nonāk visu NVA filiāļu un Darba informācijas kabinetu rīcībā, kā arī tiek publicēta NVA mājas lapā CV/ Vakanču portālā. Ja darba devējs vēlas saņemt NVA palīdzību darbinieku atlasē, bet nevēlas publiskot informāciju par brīvajām darba vietām savā uzņēmumā, NVA piedāvā arī slēgtās vakances pieteikšanas iespējas.

Darba devējiem ir iespēja konsultēties ar nodarbinātības speciālistiem un ar NVA palīdzību organizēt darbinieku atlasi. Darbinieku atlases tiek rīkotas, izvēloties no NVA datu bāzes darba devēja prasībām atbilstošus pretendentus un organizējot pretendentu tikšanos ar darba devēju. Tikšanās ar pretendentiem pēc darba devēja izvēles var tikt organizēta NVA filiālē vai uzņēmuma telpās. 2010.gadā NVA filiālēs kopumā notika 2766 darbinieku atlases pēc darba devēju pieprasījuma.

Vakances darba devēji var pieteikt gan klātienē, gan izmantojot e-pastu, gan sazinoties ar NVA filiāli pa tālruni, darba devējs brīvo darba vietu var reģistrēt arī patstāvīgi - NVA CV/Vakanču portālā.

Brīvo darba vietu reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūrā darba devējam:
  • sniedz iespēju bez maksas reģistrēt savas vakances un meklēt nepieciešamos darbiniekus plašākajā CV/Vakanču datu bāzē, kas aptver visus Latvijas rajonus.
  • sniedz piekļuvi plašākajai darba meklētāju un bezdarbnieku datu bāzei Latvijā, kā arī Eiropas Savienības kopējai darba meklētāju datu bāzei EURES;
  • sniedz iespēju maksimāli ātri un efektīvi izplatīt pieprasījumu pēc darbiniekiem konkrētai darba meklētāju auditorijai;
  • palīdz organizēt darbinieku meklēšanu, jo aģentūras atbildīgie darbinieki ne retāk kā reizi divās nedēļās sazinās ar darba devēju, lai pārliecinātos par darba devēja izmantotā aģentūras pakalpojuma veiksmīgu norisi;
  • nodrošina iespēju saņemt aģentūras palīdzību potenciālo darbinieku pirmreizējās atlases organizēšanā;
  • nodrošina piemērotu darbinieku meklēšanu visā Latvijā, kā arī pēc darba devēja pieprasījuma Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai Šveicē;
  • nodrošina iespēju saņemt no aģentūras bezmaksas palīdzību darbinieku meklēšanā.

Detalizētāka informācija par brīvo darba vietu pieteikšanu atrodama NVA mājas lapas sadaļā „Darba devējiem” => Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase.