ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Ar ES struktūrfondu atbalstu veidos darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem

Lai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu sekmētu jauniešu bezdarbnieku ilgtspējīgu nodarbinātību, valdība otrdien, 1.martā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātu jaunu pasākumu jauniešiem bezdarbniekiem – Darba vieta jaunietim.

LM, pārskatot aktīvo nodarbinātības pasākumu Kompleksie atbalsta pasākumi saturu, to papildināja ar jaunu aktivitāti – Darba vieta jaunietim, lai atbalstītu jauniešu sekmīgu un ilgstošu iekārtošanos darbā.

Plānots, ka pasākumā piedalīties un pie darba devēja izveidotā darba vietā iesaistīties varēs nelabvēlīgākā situācijā esoši jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas kā bezdarbnieki reģistrēti vismaz sešus mēnešus vai ir atgriezušies pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, vai arī ir cilvēki ar invaliditāti.

Iesaistīties pasākumā un pakāpeniski apgūt darba pieredzi, prasmes un iemaņas pie darba devēja varēs līdz 9 mēnešiem. Pasākuma ietvaros konkrētais darba devējs slēgs darba līgumu ar jaunieti, tādējādi veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jaunieša nodarbinātību arī pēc pasākuma noslēgšanās. Līdz ar to paredzams, ka darba vietas pieteiks tieši tie darba devēji, kam ir lielāka motivācija arī pēc pasākuma noslēgšanās atbalstīt jaunieti un attīstīt viņa spējas konkrētās profesijas apguvē, nodrošinot darba vietu.

Pasākuma ietvaros darba devējs varēs saņemt ESF dotāciju algas nodrošināšanai jaunietim bezdarbniekam, proti, 100 latus pirmo sešu mēnešu laikā (par jaunieti ar invaliditāti – 150 latus mēnesī), bet 50 latus atlikušo trīs mēnešu laikā (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls mēnesī). Savukārt darba devējam būs jānodrošina papildu finansējums jaunieša darba algas nodrošināšanai vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā, kā arī sociālās apdrošināšanas izmaksu segšanai. Līdz ar to jaunietis, strādājot izveidotajā darba vietā, saņems ne mazāk kā minimālo algu jeb 200 latus mēnesī. Dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas varēs saņemt arī darba vadītājs, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki.

Komplekso atbalsta pasākumu īstenošanā kopumā tiks ieguldīti ESF un valsts līdzekļi aptuveni 13 milj. latu apmērā, līdz 2013.gadam sniedzot atbalstu (konsultāciju, darba vietu un citu atbalsta pasākumu veidā) ap 30 tūkst. personām. Pasākuma īstenošanu sadarbībā ar darba devējiem nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra.

To paredz šodien, 1.martā, valdībā pieņemtie grozījumi ESF aktivitātē Kompleksie atbalsta pasākumi.

Aktuālā informācija par ES struktūrfondiem labklājības nozarē pieejama mājas lapā
http://sf.lm.gov.lv .   

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste