ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Pērn vairāk nekā 97 tūkstoši NVA reģistrētie bezdarbnieki atraduši darbu: 75% pēc dalības NVA organizētajos pasākumos

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) datiem 2010.gada 12 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojušies 97 166 reģistrētie bezdarbnieki, no tiem 72 366 bezdarbnieki jeb 75% atraduši pastāvīgu darbu pēc dalības tieši NVA īstenotajos aktīvajos vai preventīvajos pasākumos.

2010.gadā darbā iekārtojušies par 36,5 tūkstošiem vairāk bez darba palikušo nekā 2009.gadā. Ievērojami pieaudzis arī ilgstošo bezdarbnieku skaits, kuri iekārtojās pastāvīgā darbā: ja 2009.gadā strādāt atsāka 5135 ilgstošie bezdarbnieki, tad  2010.gadā pastāvīgu darbu atrada jau četras reizes lielāks NVA klientu skaits – 22 345 no ilgstošajiem bezdarbniekiem. 2010.gadā darbā iekārtojušies arī 17 479 jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 24 gadiem.

Apkopojot NVA statistikas datus par  tiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, kuri 2010. gadā atraduši darbu,  secināms, ka visbiežāk pastāvīgajā darbā iekārtojušies vienkāršo profesiju pārstāvji (21%), kuru skaitā ir palīgstrādnieki, apkopēji, sētnieki, būvstrādnieki. Kā otrie minami pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (20%), kas ir mazumtirdzniecības veikala pārdevēji, pavāri, apsargi, pārdevēji – konsultanti. Darba atrašanā veiksmīgākie pērn bijuši arī kvalificētie strādnieki un amatnieki (16%), proti, tādu profesiju pārstāvji kā celtnieki, šuvēji, atslēdznieki, ēku celtnieki, konditori, namdari, krāsotāji, elektriķi. Darbu pērn izdevies atrast salīdzinoši daudziem iekārtu un mašīnu operatoriem, izstrādājumu montieriem (13%), kuru rindās ir  automobiļu vadītāji, traktoru vadītāji, kokapstrādes operatori, ekskavatoru vadītāji. Tāpat darbu atraduši dažāda veida speciālisti (9%) tirdzniecības pārstāvji, grāmatveži, medicīnas māsas, biroja administratori u.c.

„Iegūtās izglītības, profesijas un pieredzes loma darba meklēšanā šobrīd ir ievērojami palielinājusies.  Lai konkurētu darba tirgū, darbiniekiem jāpilnveido gan savas zināšanas un prasmes, gan iegūtā kvalifikācija atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām. Šīs iespējas bezdarbniekiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. Ja šodienas ekonomiskajā situācijā 72 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju pēc piedalīšanās NVA pasākumos atkal ir darbs, tas vēlreiz pierāda patieso novērtējumu un lietderību NVA pakalpojumiem!” - uzsver NVA direktore Baiba Paševica.

Arī to bezdarbnieku skaits, kuri visa 2010. gada laikā ieradās NVA reģistrēties, bijis krietni mazāks nekā 2009. gadā. Proti, ja 2009. gadā uz NVA atnāca reģistrēties vairāk nekā 202 tūkstoši bezdarbnieku, tad 2010. gadā NVA bezdarbnieku rindās pieteikušies par 40 tūkstošiem mazāk cilvēku – 161 tūkstotis. Jānorāda, ka no visiem 2010. gadā reģistrētajiem bezdarbniekiem tikai 47% pieteicās bezdarbnieka pabalstam. Turklāt no visiem 76 tūkstošiem pieteikuma bezdarbnieka pabalstam iesniedzējiem 14 000 jeb 18 %  izmantoja iespēju bezdarbnieka pabalstam  pieteikties tieši NVA filiāles visā Latvijā.

 
Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Informācijas nodaļas vadītāja

Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv