ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


Gandrīz 80 tūkstoši bezdarbnieku saņēmuši NVA atbalstu, piedaloties darba praktizēšanā pašvaldībās

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

Kopš ESF projekta "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" (darba praktizēšana pašvaldībās ar 100 Ls stipendiju) īstenošanas sākuma tika noslēgti 79053 līgumi par dalību programmā ar bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, un Latvijas pašvaldībās kopumā tika izveidotas 55893 darba praktizēšanas vietas. Pašreiz projekta ietvaros praktizējas 15477 bezdarbnieki, bet 50362 NVA reģistrētie bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir izteikuši vēlmi iesaistīties darba praktizēšanā pašvaldībās, vēl gaida savu kārtu dalībai šajā pasākumā.
 
No 9% pasākuma īstenošanas pirmajos mēnešos līdz 16% patlaban palielinājies to pasākuma dalībnieku skaits, kuri pārtrauc dalību, jo iekārtojas pastāvīgā darbā. Darba praktizēšanu pašvaldībās pirms tās termiņa beigām dažādu iemeslu dēļ kopumā pārtraukuši 17428 bezdarbnieki.

ESF projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" ir tapis Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros un tiek īstenots kopš 2009.gada septembra, lai ekonomiskās krīzes apstākļos sniegtu atbalstu tiem bezdarbniekiem, kuri palikuši bez iztikas līdzekļiem. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem no 164551 NVA reģistrētā bezdarbnieka šā gada februāra sākumā pabalstu saņēma 41266 jeb 25%, tātad pabalstu nesaņem 75% reģistrēto bezdarbnieku.

Atgādināsim, ka bezdarbnieki, kas tiek iesaistīti pasākumā, par pilna laika darba praksi sabiedriskā labuma darbos ik mēnesi saņem stipendiju 100 latu apmērā. Ja ir nepieciešams, NVA apmaksā bezdarbniekam arī veselības pārbaudi pirms darba praktizēšanas uzsākšanas. Katrs projekta dalībnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietā.