ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


37. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros"

 

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/4_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 17.02.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 11. martam, plkst.15.00
Iepirkuma līguma priekšmets:  Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem" ietvaros, atbilstoši Labklājības ministrijas izveidotās komisijas apstiprinātajam sarakstam "Apmācību jomas, profesijas, kā arī sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību".
Paredzamais līguma izpildes termiņš:  2013. gada 31. marts
 
Pamatojoties uz komisijas 2011.gada 4.marta lēmumu tika veikti precizējumi iepirkuma dokumentos – nolikuma tekstā un tehniskās specifikācijas 2.pielikumā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts - piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2011.gada 11.martam, plkst.15:00
 
Saistošie dokumenti:
               Tehniskās specifikācijas 1.pielikums
               Tehniskās specifikācijas 2.pielikums (precizēts 04.03.2011.)
               Tehniskās specifikācijas 3.pielikums

 

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa,

Tālrunis: 67021804

Fakss: 67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.