ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


350 bezdarbnieki izstrādā biznesa plānus komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" šogad iesaistīti 350 bezdarbnieki visā Latvijā. Profesionālo konsultantu vadībā viņi izstrādā biznesa plānus, apgūstot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Biznesa plānu sagatavošana ilgst 6 nedēļas. Ikviens pasākuma komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai dalībnieks saņem individuālas konsultācijas biznesa plāna izstrādes un īstenošanas jautājumos. Kad biznesa plāni tiks sagatavoti, eksperti tos izvērtēs un noteiks 117 perspektīvākos, kuru autoriem NVA piedāvās konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā komercdarbības vai pašnodarbinātības gadā un nepieciešamības gadījumā nodrošinās vienreizējo dotāciju līdz 2000 Ls biznesa uzsākšanai. Tāpat biznesa plāna īstenošanas pirmajos 6 mēnešos tiks maksāta mēneša dotācija valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. 2 gadu laikā NVA uzraudzīs atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu. Biznesa plānu izvērtēšanā tiek ņemta vērā gan biznesa plāna izstrādes kvalitāte, gan konkrētā projekta dzīvotspēja un atbilstība esošajiem darba tirgus apstākļiem, gan paredzēto ieguldījumu izlietojuma pamatojums, kā arī citi kritēriji.

Pasākuma piedalās tie bezdarbnieki, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā;
  • profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;
  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Pirmo reizi pasākumu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai NVA īstenoja 2008.gadā Latgales reģionā un Rīgā, iesaistot 93 bezdarbniekus. Toreiz tika atbalstīti 20 labākie biznesa plāni. 2009.gadā pasākumā piedalījās jau 266 bezdarbnieki no visiem Latvijas reģioniem. Sadarbībā ar konsultantiem tika izstrādāti un ekspertu novērtēšanai iesniegti 238 biznesa plāni. Tika noteikti 80 perspektīvākie biznesa plāni, kuri saņēma NVA atbalstu.  

Gandrīz visi kopš 2008.gada NVA atbalstītie biznesa projekti, neraugoties uz ekonomiskās krīzes situāciju, joprojām turpinās. Tikai 2 no atbalstītajiem pasākuma dalībniekiem sava biznesa plāna  īstenošanu pārtraukuši.