ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


Bezdarbnieku apmācībā ieviesīs jaunu mācību kuponu sistēmu

Lai pilnveidotu bezdarbnieku apmācību, turpmāk ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tajā ieviesīs jaunu apmācību kupona sistēmu jeb principu "nauda seko bezdarbniekam".

 

Tas nozīmē, ka turpmāk bezdarbnieks, kurš vēlēsies iesaistīties bezdarbnieku apmācībā un apgūt kādu konkrētu izglītības programmu, varēs saņemt noteiktas finansiālās vērtības apmācību kuponu. Minētā kupona pamatvērtība būs atkarīga no izvēlētā apmācības veida un izglītības programmas. Proti, pirmā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 375 lati.

 

Savukārt otrā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 375 lati, bet ar 640 mācību stundām - 500 latu.

 

Trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 960 mācību stundas kupona pamatvērtība būs 750 latu.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 stundām - 250 latu.

 

Norādītās apmācību kuponu pamatvērtības atkarībā no apgūstamā profesionālās tālākizglītības programmu grupas tiks reizinātas ar noteiktu koeficientu, kas rezultātā veidos kopējo apmācību kupona finansiālo vērtību.

 

To paredz otrdien, 8.februārī, valdībā apstiprinātās izmaiņas ESF programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātē "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība".

 

Atgādinām, ka situācijā, kad valstī ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis, svarīgi iesaistīt bezdarbniekus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tajā skaitā arī apmācībā, kuras laikā cilvēks saņem arī finansiālu atbalstu, piemēram, stipendiju.

 

Līdz ar to gan šobrīd, gan arī turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji dažādās izglītības iestādēs var apgūt apmācību programmas kvalifikācijas celšanai vai pārkvalifikācijai. Apmācība tiek organizēta saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu.

 

Minēto apmācību laikā tiek maksāta arī stipendija 70 latu apmērā par kalendāro mēnesi, bet pēc apmācību beigām bezdarbnieks saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību vai profesionālās pilnveides izglītības apliecību, vai neformālās izglītības programmu apguves ietvaros iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

 

Tāpat bezdarbniekiem ir iespēja iesaistīties apmācībās pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, praktiski apgūstot darbam nepieciešamās zināšanas. Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunu profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus. Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā. Iesaistoties šajā pasākumā, bezdarbnieks ik mēnesi saņem stipendiju 70 latu apmērā.


Informāciju sagatavoja:
Liene Užule, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

 

Papildu informācija:

NVA Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa, 67021778, Andra.Dietlava@nva.gov.lv