ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
31.03.2020


Par Mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām norisi

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenotajiem Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām un pieejamo projekta finansējumu, kā jau NVA iepriekš informēja, 2010.gada 6.decembrī jaunu pretendentu reģistrācija dalībai šajā pasākumā uz laiku tika pārtraukta. Prognozēts, ka tā atsāksies 2011.gada otrajā ceturksnī, un informācija par reģistrācijas atsākšanos Mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām tiks publicēta NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv) Savukārt tie cilvēki, kuri NVA filiālēs līdz pagājušā gada 6.decembrim bija reģistrējušies dalībai mūžizglītības pasākumos un apmeklējuši karjeras speciālista konsultāciju, bet apmācību kuponu vēl nav saņēmuši, to varēs saņemt šā gada pirmā pusgada laikā, kad ar katru no viņiem reģistrēšanās rindas kārtībā sazināsies NVA filiāles pārstāvis.

Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām, kas piedāvā iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās, ir guvuši ļoti lielu atsaucību nodarbināto vidū - mācības 2010.gadā uzsākuši 5155 nodarbinātie. Lai mazinātu bezdarba risku un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, vēlmi piedalīties mūžizglītības pasākumos ir izteikuši 12364 nodarbinātie, kas ir vairāk nekā puse no šobrīd plānotā dalībnieku skaita kopā - līdz 2013.gada decembrim tiek plānots iesaistīt 20 200 strādājošos.

Projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošana tika uzsākta 2010. gada jūlija beigās un ir paredzēta tiem nodarbinātajiem (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošajiem), kuriem ir vairāk nekā 25 gadi, kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbinātās personas un pēdējā gada laikā nav ieguvuši formālo vai neformālo izglītību.

Patlaban vispieprasītāko izglītības programmu vidū ir svešvalodas (apkalpojošās nozares darbiniekiem, publiskajā telpā vai komercpakalpojumu jomā strādājošajiem), grāmatvedība (praktiskā grāmatvedība, grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem standartiem, grāmatvedības uzskaite un nodokļi, uzņēmumu grāmatvedība), darba aizsardzība, datorzinības un ar uzņēmējdarbību saistītās apmācību programmas.