ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Arī šogad NVA palīdzēs bezdarbniekiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau ceturto gadu īsteno aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai", kura gaitā bezdarbnieki izstrādā biznesa plānus, apgūstot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Zemgales, Kurzemes un Latgales reģionos pasākumā jau ir iesaistīti 139 bezdarbnieki, savukārt februārī viņiem pievienosies vēl 211 bezdarbnieki no Vidzemes un Rīgas reģioniem. Tātad, kopumā pasākumā "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" šogad plānots iesaistīt 350 bezdarbniekus no visiem Latvijas reģioniem.

Pasākuma piedalās tie bezdarbnieki, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:


  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā;
  • profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas    uzņēmējdarbības vadības jomā;
  • ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Kad biznesa plāni būs sagatavoti, eksperti tos izvērtēs un noteiks 117 perspektīvākos, kuru autoriem NVA piedāvās konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā komercdarbības vai pašnodarbinātības gadā un piešķirs vienreizējo dotāciju līdz 2000 Ls biznesa uzsākšanai. Tāpat biznesa plāna īstenošanas pirmajos 6 mēnešos tiks maksāta mēneša dotācija valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. 2 gadu laikā NVA uzraudzīs atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu.