ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


NVA direktore ar Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru pārstāvjiem apspriež pieprasīto speciālistu sagatavošanas iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica piedalījās Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru vadošo uzņēmumu konferencē, kurā tika spriests par ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu valstī, kā arī par kvalificēta personāla sagatavošanu nozarēm nepieciešamajās specialitātēs.

Saistībā ar pieprasījumu pēc kvalificētiem vidējā posma speciālistiem Latvijas ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas uzņēmumi izveidojuši Nozaru kvalifikācijas centru, kura uzdevums, piedaloties Latvijas izglītības sistēmas reorganizācijā, nodrošināt valstī vienotas eksaminācijas prasības, kā arī operatīvi sagatavot bezdarbniekus darbam pieprasītajās specialitātēs. Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozarēm vajadzīgos speciālistus Latvijā gatavo Olaines mehānikas un ķīmijas tehnoloģijas koledža.

Kā zināms, darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot nepieciešamos speciālistus ļauj NVA īstenotais aktīvais nodarbinātības pasākums „Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana pēc darba devēja pieprasījuma”. Apmācība tiek organizēta, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā. NVA pasākuma ietvaros divpadsmit Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētie bezdarbnieki nupat bija apguvuši izglītības programmu "Ķīmisko procesu tehniķis". Četru mēnešu laikā viņi mācījās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, kur apguva teorētiskās zināšanas, savukārt divus mēnešus strādāja akciju sabiedrībā "Grindeks", apgūstot praktiskas darba iemaņas. Visiem divpadsmit absolventiem, kuriem tagad ir ķīmisko procesu tehniķa kvalifikācija, farmācijas kompānija "Grindeks" nodrošināja ar darbu. 

 

 

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv