ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


NVA filiālēs uzsākta bezdarbnieku un darba meklētāju aptauja

Lai noskaidrotu un izvērtētu bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto darba ņēmēju viedokli par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumiem 2010.gadā, NVA visās 28 reģionālajās filiālēs veic klientu aptauju, kuras rezultāti, kā arī aptaujas dalībnieku ierosinājumi un priekšlikumi tiks ņemti vērā, pilnveidojot NVA darbību.
 
Aptauja notiek no 19.jūlija līdz 31.augustam, savukārt aptaujas rezultāti tiks apkopoti un izanalizēti līdz 15.oktobrim.

Kopumā paredzēts aptaujāt 9177 NVA klientus. Respondenti novērtēs klientu apkalpošanas kvalitāti, NVA darbinieku konsultēšanas prasmes un palīdzību darba meklēšanas jautājumos, aktīvos nodarbinātības pasākumus un to lietderību, informācijas pieejamību, aģentūras mājas lapu, CVVakanču portālu, Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantu darbu utt.

Lai noskaidrotu NVA darbības novērtējumu un piedāvāto pakalpojumu efektivitāti, klientu aptaujas tiek veiktas ik gadu. Iepriekšējā aptauja, kurā piedalījās 6195 NVA klientu, notika pirms gada.

 

 

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv