ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.12.2019


NVA filiālēs pieņems iesniegumus pabalstam par redzes invalīdu asistentu pakalpojumu izmantošanu

Sākot ar šodienu, 2011.gada 3.janvāri, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā uzsāk iesniegumu pieņemšanu pabalstam par asistenta pakalpojumu izmantošanu (desmit stundas nedēļā) cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdiem, kuriem nepieciešama kopšana, izņemot tos, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, tā apmērs ir 12 lati par vienu nedēļu. Tiem 1.grupas redzes invalīdiem, kas pieteikumu iesniegs līdz 2011.gada 1.februārim, pabalsts tiks piešķirts ar 2011.gada 1.janvāri.

Lai saņemtu pabalstu, personai ar 1.grupas redzes invaliditāti jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm* un jāiesniedz pieteikums personīgi, pa pastu vai elektroniski (to var izdarīt arī pilnvarotais pārstāvis). Iesniedzējam jānorāda šāda informācija:
1) vārds, uzvārds;
2) personas kods;
3) deklarētā dzīvesvietas adrese;
4) tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
5) kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, uz kuru jāpārskaita pabalsts;
6) vēlamais saziņas veids (adrese, tālruņa numurs, e-pasts);
4) apliecinājums, ka persona nesaņem asistenta pakalpojumu citu Eiropas Savienības projektu ietvaros.

Ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, tad papildus jāiesniedz notariāli apstiprināts pilnvarojums pārstāvēt iesniegumā minēto personu ar 1.grupas invaliditāti. Iesniedzējam ar parakstu jāapliecina, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.

Iesnieguma veidlapa ir pieejama NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes”.

* NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA mājaslapas sadaļā „Par mums” -> „Kontaktinformācija” .

 

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv